Nuotolinis projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ susitikimas

Gruodžio mėnesį įvyko penktasis nuotolinis Nordplus projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011)  partnerių susitikimas. Aptarti atlikti darbai ir pasiekti rezultatai: projekto būklė kiekvienoje šalyje: projekto vadovo ataskaitos, nacionalinės mokymo medžiagos ir mokymo programos versijos, pilotavimas, gerosios praktikos istorijos. Pasiskirstyta 2023 m. sausio mėnesį vyksiančio projekto susitikimo Lietuvoje organizaciniais darbais. Aptarti projekto valdymo ir finansiniai klausimai.