Nuotolinis projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” renginys

Mokyklų vadovus kviečiame dalyvauti nuotoliniame projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” (REFORM/IM2020/008) renginyje, kuris vyks 2021 vasario 12 d. 13 val. (tiesioginė transliacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos YouTube kanalu).
Programa ir daugiau informacijos:
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/i-pagalba-mokyklu-vadovams-pasirengiant-igyvendinti-atnaujinamas-bendrojo-ugdymo-programas1/45781?home=true
< Atgal