Nuotolinė tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

Kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti nuotolinėje  tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“

KVIETIMAS

< Atgal