NSŠ koordinacinė grupė

Dėkojame institucijoms, delegavusioms asmenis (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, Šiaulių Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas).

Įsakymas dėl darbo grupės patvirtinimo
Koordinacinės grupės nuostatai

Neformalus suaugusiųjų švietimas: lūkesčiai ir galimybės Šiaulių mieste (2022 m.)

Ar Šiaulius galima vadinti besimokančiu miestu? (2023 m.)

Mokymosi visą gyvenimą vertinimas (Valstybės kontrolės vertinimo ataskaita), 2023 m. vasario 2 d.

Koordinacinės grupės posėdžiai:

Projektas „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (tolia – Ministerija) 2022–2023 m. laikotarpiu įgyvendina „Erasmus +“ projektą „Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano koordinatorius: Lietuva“, kuris skirtas stiprinti suaugusiųjų švietimą Lietuvos savivaldybėse, atliepiant Europos įgūdžių strategijoje išsikeltus tikslus. Ministerija dalyvauti projekte atrinko šias savivaldybes: – Prienų rajono savivaldybė; – Šiaulių miesto savivaldybė; – Lazdijų rajono savivaldybė; – Alytaus miesto savivaldybė; – Visagino miesto savivaldybė; – Telšių rajono savivaldybė. Projekto metu įgyvendinamas tyrimas, kurio metu siekiama identifikuoti pagrindinius su suaugusiųjų švietimu savivaldybėje susijusius iššūkius ir, kartu su savivaldybių atstovais, parengti rekomendacijas šiems iššūkiams spręsti. Suaugusiųjų švietimo tyrimą savivaldybės lygiu atlieka UAB „Visionary Analytics“, kuri bendradarbiaus su savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriais bei suburtų suaugusiųjų švietimo grupių nariais atliekant tyrimą, organizuojant fokus grupes, interviu, apklausas ir seminarus.

Projekto pristatymas

Renginiai-seminarai: 2023 m. sausio 17 d. Vilniuje, vasario 20 d. Vilniuje ir kovo 9 d. Kaune.

Renginių tikslai:

  1. gilinti savivaldybių atstovų gebėjimus ir kompetencijas suaugusiųjų švietimo (SŠ) srityje;
  2. diskutuoti bendrus, tyrime dalyvaujančioms savivaldybėms aktualius su suaugusiųjų švietimu koordinavimu ir įgyvendinimu kylančius iššūkius, galimus jų sprendimo būdus;
  3. skatinti dalyvių tinklaveiką siekiant SŠ veiklų tęstinumo bei rezultatų tvarumo.

Laukiami rezultatai:

  1. Teigiamas su SŠ susijusių kompetencijų ir požiūrio (SŠ – misija įmanoma) pokytis.
  2. Glaudesnis bendradarbiavimas tiek tarp projekto savivaldybių, tiek savivaldybių viduje, siekiant SŠ veiklų tęstinumo ir rezultatų tvarumo.

Suaugusiųjų švietimo būklės kokybinio tyrimo ir fasilitavimo paslaugų I etapo ataskaita_2023-03-06