Teisės aktai

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

 

Nacionalinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa

 

Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022 metų veiksmų planas

 

Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas 2021-05-06

 

Šiaulių . savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl lėšų skyrimo 2017, 2018 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo 2019 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo 2020 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo 2021 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo 2022 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl 2020 m. NSŠ prioritetų

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl 2021 m. NSŠ prioritetų

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl 2022 m. NSŠ prioritetų