Nebevykdomos Švietimo centro funkcijos nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2023 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras nebevykdo visuomenei naudingos veiklos organizavimo, inžinerinių tinklų avarijų šalinimo, elektros ūkio priežiūros ir rezervuotos vietos leidimų išdavimo funkcijų.

< Atgal