Naudingos nuorodos

Bendrųjų programų patvirtinimo dokumentai:

  • 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas (V-1541) „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstymo nauja redakcija >>>
  • 2022 m. rugpjūčio 24 įsakymas (Nr. V-1269) „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ >>>

Bendrosios programos   >>>

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai  >>>

Ugdymo turinio kaitos aktualijos: įgyvendinimo galimybės, sėkmingos praktikos pavyzdžiai, brandos egzaminų rezultatų aptarimas. Renginių ciklas pagal mokomuosius dalykus >>>

Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį >>>

Metodinių rekomendacijų rinkiniai:

  • ikimokyklinis ugdymas >>>
  • priešmokyklinis ugdymas >>>

Kompetencijų raidos aprašo pristatymas. Rengėjų medžiaga >>>

KOMPETENCIJŲ RAIDOS APRAŠAS. Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 1 priedas >>>

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas VEIKLOS TYRIMO medžiaga >>>

Konsultacijų bei kita pasiruošimo diegti atnaujintas Bendrąsias programas medžiaga >>>

Atnaujinti UTA infografikai >>>

Kompetencijų (pažinimo, komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos) bei Vaiko raidos aprašų pristatymų įrašai >>>

Tėvams apie UTA >>>

Naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl mokymuisi palankios aplinkos kūrimo >>>

Rekomenduojamos literatūros pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą sąrašas >>>

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės >>>

Metodinė medžiaga >>>

EGZAMINAI (aktuali informacija) >>>

Praėjusių metų pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminų užduotys bei rezultatai >>>

Ką svarbu žinoti dabartiniams dešimtokams apie brandos egzaminų pokyčius? >>>

Į ką svarbu atkreipti dėmesį planuojant, įsivertinant ir skelbiant mokyklos pažangą >>>

Kaip ugdyti kompetencijas: vaizdo klipas ruošiantis atnaujintų BP diegimui >>>

PAMOKA

  • Stebėjimo protokolo pavyzdys >>>
  • Veiklos tyrimas: kaip mums sekėsi? >>>