Naudingos nuorodos

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai  >>>

Metodinių rekomendacijų rinkiniai:

  • ikimokyklinis ugdymas >>>
  • priešmokyklinis ugdymas >>>

Bendrojo ugdymo programų projektai >>>

UTA infografikai >>>

Praėjusių metų pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminų užduotys bei rezultatai >>>

Kompetencijų raidos aprašas >>>