Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų sąrašas

 

Eil. Nr.

Metodinio būrelio pavadinimas       Pirmininko vardas, pavardė

Įstaiga, kurioje dirba

1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Vilma Matuzevičienė Dainų progimnazija
2. Biologijos mokytojų metodinis būrelis

 

Rasa Dabregaitė Juliaus Janonio gimnazija
3. Chemijos mokytojų metodinis būrelis

 

Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija
4. Dailės mokytojų metodinis būrelis

 

Aneta Koryznė Vinco Kudirkos progimnazija
5. Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

 

Diana Virbickaitė Didždvario gimnazija
6. Etikos mokytojų metodinis būrelis

 

Ingrida Saunorienė „Romuvos“ gimnazija
7. Fizikos mokytojų metodinis būrelis Valentina Rakužienė Juliaus Janonio gimnazija
8. Geografijos mokytojų metodinis būrelis

 

Joana Mekšriūnienė „Romuvos“ gimnazija
9. Ikimokyklinių įstaigų logopedų metodinis būrelis Raimonda Mikalauskienė Lopšelis-darželis „Klevelis“
10. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinis būrelis Živilė Jarašūnienė „Dermės“ mokykla
11. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Remigija Baliutienė Lopšelis-darželis „Salduvė“
12. Informatikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis Daiva Bukelytė Didždvario gimnazija
13. Istorijos mokytojų metodinis būrelis  Ramūnė Gedminienė Dainų progimnazija
14. Dorinio ugdymo (tikybos) Jolanta Murzienė Jėzuitų mokykla
15. Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

 

Jūratė Barzinskienė Gytarių progimnazija
16. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis

 

Gitana Trinkaitė „Romuvos“ gimnazija
17. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Ingrida Bagučianskienė Juliaus Janonio gimnazija, Simono Daukanto gimnazija
18. Matematikos mokytojų metodinis būrelis

 

Laima Morkuvienė Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
19. Mokyklų logopedų metodinis būrelis Ieva Valiukienė „Rasos“ progimnazija
20. Muzikos mokytojų metodinis būrelis Jurga Andriulienė Salduvės progimnazija
21. Mokyklų neformaliojo švietimo koordinatorių metodinis būrelis Lina Jokubauskienė „Saulėtekio“ gimnazija
22. Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Aušra Tupikė  Gegužių progimnazija
23. Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Virginija Vaičiulienė Juliaus Janonio gimnazija
24. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Asta Želionienė Lopšelis-darželis „Coliukė“
25. Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Auksė Kravčenkienė Dainų progimnazija
26. Socialinių pedagogų metodinis būrelio

 

Ilona Atkočaitienė Juliaus Janonio gimnazija
27. Specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

 

Laima Tomėnienė  Dainų progimnazija
28. Šokio mokytojų

metodinis būrelis

 

Vilma Račkauskienė Moksleivių namai
29. Technologijų mokytojų metodinis būrelis

 

Rimvydas Daužvardis  Sporto gimnazija
30. Karjeros specialistų metodinis būrelis Daiva Paneckienė V. Kudirkos progimnazija
31. Bibliotekininkų metodinis būrelis Vilija Grinbergienė Juliaus Janonio gimnazija