Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų sąrašas

 

Eil. Nr.

Metodinio būrelio pavadinimas       Pirmininko vardas, pavardė

Įstaiga, kurioje dirba

1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Vilija Šlivinskaitė Juliaus Janonio gimnazija
2. Biologijos mokytojų metodinis būrelis Rasa Dabregaitė Juliaus Janonio gimnazija
3. Chemijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija
4. Dailės mokytojų metodinis būrelis Aneta Koryznė Vinco Kudirkos progimnazija
5. Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis Diana Virbickaitė Didždvario gimnazija
6. Etikos mokytojų metodinis būrelis Ingrida Saunorienė „Romuvos“ gimnazija
7. Fizikos mokytojų metodinis būrelis Valentina Rakužienė Juliaus Janonio gimnazija
8. Geografijos mokytojų metodinis būrelis Joana Mekšriūnienė

l.e.p. nuo 2018-12-01 Sniegina Raubaitė

„Romuvos“ gimnazija

Didždvario gimnazija

9. Ikimokyklinių įstaigų logopedų metodinis būrelis Miglė Rovė Lopšelis-darželis „Saulutė“
10. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinis būrelis Vida Šlenderė Lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
11. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogų metodinis būrelis Remigija Baliutienė Lopšelis-darželis „Salduvė“

 

12. Informatikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis Marius Sketerskas Didždvario gimnazija
13. Istorijos mokytojų metodinis būrelis  

 Ramūnė Gedminienė

Dainų progimnazija
14. Katalikų tikybos mokytojų metodinis būrelis Elvyra Ramoškienė Gegužių progimnazija
15. Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis Jūratė Barzinskienė Gytarių progimnazija
16. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis Gitana Trinkaitė „Romuvos“ gimnazija
17. Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinis būrelis Audra Dauskurdienė „Santarvės“ gimnazija
18. Matematikos mokytojų metodinis būrelis Laima Morkuvienė Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
19. Mokyklų logopedų metodinis būrelis Jurgita Pintulienė Vinco Kudirkos progimnazija
20. Muzikos mokytojų metodinis būrelis Aušra Kardašienė „Romuvos“ gimnazija
21. Mokyklų neformaliojo švietimo koordinatorių

metodinis būrelis

Lina Jokubauskienė „Saulėtekio“ gimnazija
22. Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis Jūratė Ivaškienė Dainų progimnazija
23. Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis Jūratė Šimkuvienė Didždvario gimnazija
24. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų

metodinis būrelis

Asta Želionienė Lopšelis-darželis „Coliukė“

 

25. Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis Auksė Kravčenkienė Dainų progimnazija
26. Socialinių pedagogų metodinis būrelis Ilona Atkočaitienė Juliaus Janonio gimnazija
27. Specialiųjų pedagogų metodinis būrelis Laima Tomėnienė  Dainų progimnazija
28. Šokio mokytojų

metodinis būrelis

Vilma Račkauskienė Moksleivių namai
29. Technologijų mokytojų metodinis būrelis Rimvydas Daužvardis  Sporto gimnazija
30. Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis Ingrida Bagučianskienė Juliaus Janonio gimnazija, Simono Daukanto gimnazija
31. Karjeros specialistų metodinis būrelis Dovilė Gulbinskienė Stasio Šalkauskio gimnazija