Metodinė veikla

Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų sąrašas

  Eil. Nr. Metodinio būrelio pavadinimas       Pirmininko vardas, pavardė Įstaiga, kurioje dirba 1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis Vilija Šlivinskaitė Juliaus Janonio gimnazija 2. Biologijos mokytojų metodinis būrelis Rasa Dabregaitė Juliaus Janonio gimnazija 3. Chemijos mokytojų metodinis būrelis Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija 4. Dailės mokytojų metodinis būrelis Aneta Koryznė Vinco Kudirkos progimnazija 5. Ekonomikos…