Metodinė veikla

Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų sąrašas

  Eil. Nr. Metodinio būrelio pavadinimas       Pirmininko vardas, pavardė Įstaiga, kurioje dirba 1. Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis   Vilma Matuzevičienė Dainų progimnazija 2. Biologijos mokytojų metodinis būrelis   Rasa Dabregaitė Juliaus Janonio gimnazija 3. Chemijos mokytojų metodinis būrelis   Virginija Savickaitė Didždvario gimnazija 4. Dailės mokytojų metodinis būrelis   Aneta Koryznė Vinco Kudirkos…