Metodinė medžiaga

Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelis skirtas visoms įvairių tipų bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms visuminio mokinių ugdymo.

SKU sistema unikali tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenes, kitas suinteresuotas šalis. Ji skirta nuosekliam mokinių socialinės, lyderystės kompetencijos ugdymui, profesiniam veiklinimui, skatina kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę.

Modelio ir veiklų koordinavimą vykdo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Dėl registracijos ir administravimo kreiptis į Švietimo centro metodininkę A. Gelžinienę el.paštu audrone.gelziniene@siauliai.lt. SKU svetainė https://sku.siauliai.lt.

Metodinės medžiagos sąrašas

 1. Socialines veiklos metodines rekomendacijos
 2. Socialines veiklos vadovas
 3. Savanoriškos veiklos įstatymas
 4. Apie savanorystę
 5. Gaires savanorystes skatinimui
 6. Rekomendacijos savanorystei ekstremaliosios situacijos metu
 7. Kompetencijų ugdymas mokytojo knyga
 8. Karjeros ugdymo gidas
 9. Profesinio veiklinimo metodika
 10. Profesinio veiklinimo rekomendacijos
 11. Ugdymo karjerai integravimas atskiru dalyku pamokose
 12. Atmintinė UKSIS duomenų teikėjams
 13. Karjeros vadovas mokytojo knyga
 14. Karjeros vadovas mokinio knyga
 15. Ugdymas karjerai būreliuose
 16. Idejos pamokoms karjerai 1-4 kl
 17. Karjeros pamokos 9-12kl.
 18. Karjeros planavimo metodikų aplankas
 19. Ugdymo karjerai veiklos plano gaires
 20. Metodine priemonė apie karjeros ugdymą
 21. Atmintinė abiturientams
 22. Kaip teisingai pasirinkti karjeros kelią
 23. Karjera mokykoje: metodologija, testai