Seminaras „Lietuvių kalbos ir literatūros integravimo galimybės 5–8 klasėje ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas“.

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras, skirtas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse.

Jame numatyta pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros integravimo idėjas ir didaktinius sprendimus, kurie galėtų didinti mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinti jų kalbinius pasiekimus. Mokytojams bus siūloma dirbti su leidyklos „Baltų lankų“ vadovėliai“ parengta mokymo(si) medžiaga, kuri orientuota į integralų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą(si) per įvairias kalbines veiklas: kalbėjimą ir klausymą, skaitymą ir rašymą. Medžiaga rengta, atsižvelgiant į tarptautinių (PISA) tyrimų, standartizuotų testų rezultatus, pateiktas tarptautinių ekspertų rekomendacijas. Programos dalyviai turės galimybę aptarti ir įvertinti vadovėlių autorių siūlomus didaktinius sprendimus, siūlyti savas integravimo idėjas, vėliau praktiškai išbandyti pasiūlytus ar pačių sukurtus didaktinius modelius, sudarant  galimybes dalintis integruoto ugdymo idėjomis, remiantis savo praktika.

< Atgal