Tarptautinėje metodinė – praktinė vaizdo konferencija „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“

Kviečiame  5-12 klasių mokinius, studentus, mokytojus ir įvairių specialybių atstovus, baigusius Šiaulių „Juventos“ progimnaziją (12 – ąją vidurinę mokyklą) ar kitaip patyrusius muzikos įtaką savo gyvenimui (baigusius arba besimokančius meno, muzikos mokyklose) rengti pranešimus ir iki 2021 m. vasario 15 d. atsiųsti įrašytą pranešimą bei dalyvauti tarptautinėje nuotolinėje metodinėje – praktinėje vaizdo konferencijoje „Muzikos įtaka mano gyvenimo kelio pasirinkimui“.

KONFERENCIJOS TIKSLAS – auginti ir puoselėti muzikuojančių, muziką mylinčių asmenybių bendrystę.

PROBLEMINĖS SRITYS

  1. Muzikinio ugdymo įtaka žmogaus asmenybės formavimui(-si) ir auginimui.
  2. Šiaulių „Juventos“ progimnaziją baigusių mokinių gyvenimo kelio pasirinkimai.
  3. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmų formavimas.
  1. Kūrybingos, muzikinei kultūrinei patirčiai atviros, tolerantiškos, savarankiškai ir kritiškai mąstančios asmenybės ugdymas.
  2. Sąlygų, leidžiančių besimokantiems tapti sąmoningais muzikinės kultūros dalyviais ir muzikos kūrėjais, sudarymas.
  3. Muzikavimo ir muzikos pažinimo poreikis žmogaus gyvenime.

Nuostatai (3)

< Atgal