Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas

2020 m. spalio 28, 29 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu vyks nacionalinio lygmens  programos Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“ 1-oji sesija.

2, 3 -oji sesijos vyks lapkričio mėnesį.

Mokymai vyks susirinkus pageidaujančiųjų grupei.

         Programos anotacija

Programa skirta meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, pageidaujantiems šiuos dalykus mokyti pradinėse klasėse.

       2014 m. rugpjūčio mėn. 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo” reglamentuoja, kad meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) dalykų mokytojai, norintys dirbti pagal pradinio ugdymo programas, privalo išklausyti 40 valandų (1,5 studijų kredito) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą.

Programos trukmė – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val. savarankiškam darbui. Mokymai vyks ZOOM virtualioje aplinkoje.

Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems „Semi+“ dalyvių nurodytais e. paštais.

Telefonai pasiteirauti: 8 652 25122 arba 8 685 41937.

         Registracija į mokymus vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu  http://www.semiplius.lt/.

         Mokymų kaina – 63 eurai. Mokėti galima tik pavedimu.

Iš asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. 

Biudžetinės įstaigos pavedimu moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

< Atgal