Kvalifikacijos tobulinimas

Vykdydamas savo pagrindinę suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo funkciją, Centras organizuoja  kvalifikacijos tobulinimo renginius, teikia arba organizuoja metodinę, informacinę ir konsultacinę pagalbą pedagogams ir kitiems asmenims, supažindina su naujovėmis, susijusiomis su švietimo įstaigų veikla, sudaro sąlygas pedagogams ir kitiems asmenims skleisti darbo patirtį, kaupia dalykinę ir metodinę literatūrą, mokymo priemones, sudaro sąlygas jomis naudotis Švietimo centro lankytojams bei paskirsto švietimo įstaigoms metodines priemones, organizuoja miesto mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, organizuoja miesto mokyklų mokinių socialinių kompetencijų ugdymo veiklą.