Kvalifikacijos kėlimas

1. 2018 metais siūlomų kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas. (Galima užsakyti bendruomenėms).
2. Kvalifikacijos tobulinimas – edukacinės išvykos.
3. Kvalifikacijos tobulinimo programos įmonėms.