Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

             2023 m. vasario 2, 3, 10, 15, 20, 21 d. 13.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“.

Programos anotacija 

Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo redakcija Nr. V-947.

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu. Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.

Programos paskirtis – suteikti mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti  mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis.

Programos trukmė – 60 akademinių valandų.

Dalyvio mokestis – 98 Eur

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje  http://www.semiplius.lt/ (žr. kalendoriuje vasario 2 d. renginį).

Mokymai vyks Zoom aplinkoje.  Užsiregistravusiems „Semi+“ dalyviams jų nurodytais el. paštais iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo į kursus nuoroda, o po renginio – pažymėjimai.

Prašytume mokėjimus už Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro paslaugas mokėti bankiniu pavedimu. Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Lėšų gavėjas-Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.   

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal