Kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

2019 m. sausio 10–12 d. (nukelta iš 2018-12-27–28) 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a) 26 aud. vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lietuvių kalbos kultūra“.

Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 patvirtinta lietuvių kalbos kultūros mokymo programa (Žin., 2005-10-27, Nr. 127-4587).

Programos tikslas – puoselėti taisyklingos lietuvių kalbos vartoseną. Diegti suvokimą, kad kalba yra nacionalinė kultūros vertybė, kalbos kultūra yra komunikacijos ir mąstymo vienovė.

Programos turinys. Valstybinę lietuvių kalbą reglamentuojantys dokumentai. Kalba – žmogaus stilius. Kalbos kultūros samprata. Kalbos normų nustatymas ir pagrindimas. Leksikos normos. Žodžių darybos normos ir klaidos. Gramatikos (morfologijos ir sintaksės) normos ir dažnesni jų pažeidimai. Pedagogikos, pedagoginės psichologijos, atskirų dalykų mokslo šakų ir metodikos terminų bei frazių modelių taisyklingas vartojimas. Komunikacijos procesas ir bendravimo pagrindai. Dalykinis, protokolinis, proginis ir laisvas kalbėjimo stilius. Kalbų rūšys: monologas, dialogas, pranešimas, referatas, reziumė ir kt. Diskutavimas ir argumentavimas. Replika ir komentaras. Sąmojingas ir šmaikštus kalbėjimas. Intonacija. Kalbėjimo ir judesių dermė. Tarnybinis etiketas.

Programos trukmė: I sesija – 3 dienos,  22 val. (11 teorijos val., 11 praktikos val.).

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.

Dalyvio mokestis –  52 Eur

Pavedimu iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.  Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal