Konkursas vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigoms eiti.

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigybė, A2 lygis, 1 etatas.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ekonominės, finansinės ar technologinės krypties išsilavinimą.
2. Turėti 3 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.
3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą.
4. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“, „Biudžetas VS“ programomis.

Funkcijos:

1. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Turto, Įnašų, Maisto produktų apskaitos grupių darbą, paskirstyti darbus, užtikrinti, kad užduotys ir pavedimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku.
2. Vertinti biudžeto vykdymo ir kitų lėšų panaudojimo ataskaitas.
3. Kontroliuoti atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus, rengti Didžiąją knygą.
4. Vertinti ir teikti vyriausiajam buhalteriui tarpines bei metines finansines ataskaitas.
5. Pildyti duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), derinti juos su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
6. Vykdyti kontrolę finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.
7. Pavaduoti vyriausiąjį buhalterį jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių metu.
8. Dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje.
9. Tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti dokumentus.
10. Vykdyti kitus su pareigybės funkcijomis susijusius vyriausiojo buhalterio nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniai dydžiais) – 3,4 – 7,5.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.
Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 60 45, el. paštu sv.centras@siauliai.lt, darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
Konkurso paskelbimo data 2019 m. lapkričio 26 d.
Skelbimas galioja iki 2019 m. gruodžio 10 d.

Skelbimo Nr. 61745