Konferencija „TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK. STEM/STEAM/STREAM – atnaujinto ugdymo turinio kontekste“

Maloniai kviečiame gegužės 23 d. 13.30 val. dalyvauti nuotolinėje respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje

TYRINĖK. ATRASK. IEŠKOK. PAŽINK. STEM/STEAM/STREAM – atnaujinto ugdymo turinio kontekste“

KONFERENCIJOS TIKSLAS

    Skatinti mokytojus dalintis tiriamąja veikla, STEM/STEAM/STREAM ugdymo patirtimis atnaujinto ugdymo turinio kontekste.

KONFERENCIJOS  PROBLEMINĖS  SRITYS

  • Mokinių aukštesnių pasiekimų ugdymas taikant tyrinėjimų grįstą mokymą(si)
  • Tarpdalykinių temų dermė ir integravimas patyriminiame ugdyme
  • STREAM – mokinių kalbinių gebėjimų ugdymui
  • Kompetencijomis grįstas savivaldus ugdymas(is)
  • Informatinio mąstymo ugdymas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

DALYVIAI

Priešmokyklinio ir   pradinio ugdymo mokytojai.

Kvietimą atsisiųsti galima čia:

KVIETIMAS

 

< Atgal