Konferencija „Menas mokytis ir tyrinėti“

KVIETIMAS Į RESPUBLIKINĘ GAMTOS MOKSLŲ MOKINIŲ KONFERENCIJĄ

„MENAS MOKYTIS IR TYRINĖTI“

 2018-12-07

KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti mokinių gamtamokslinę kompetenciją pristatant mokinių projektinius ir tiriamuosius darbus.

 AKTUALIOS TEMOS:

  • mokslinių metodų taikymas;
  • mokinių kūrybiškumas ir motyvacija;
  • mokinių tiriamosios veiklos principai.

 KONFERENCIJOS LAIKAS: 2018 m. gruodžio 7 d. 10.00 val.

KONFERENCIJOS VIETA: Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, S. Daukanto g. 71, Šiauliai.

DALYVIAI: pagrindinių  mokyklų, progimnazijų, vidurinių  mokyklų, profesinio rengimo centrų, gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

REGISTRACIJA:

  • Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2018 m. lapkričio 28 d. elektroniniu paštu gkonf@gmail.com atsiunčiant dalyvio anketą (pridėta prie kvietimo).
  • Mokytojams, parengusiems mokinius, bus išduodami kvalifikacijos tobulinimosi pažymėjimai. Būtina iki gruodžio 6 d. užsiregistruoti semiplius.lt.

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Liuda – tel. Nr. 8 616 43 995, Vidas – tel. Nr. 8 600 40 216.

KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS:

Vytautas Kantauskas – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius,

Irma Riukienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Vilma Grigelienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos fizikos mokytoja,

Liuda Lileikienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos biologijos mokytoja,

Giedrė Kuodienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos chemijos mokytoja,

Vilija Kladkienė – Simono Daukanto gimnazijos chemijos mokytoja,

Vidas Šukys – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos fizikos mokytojas,

Vilma Ušinskienė – Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos muzikos  mokytoja.

Kvietimas_gamtos mokslu konferencija 2018 (1)

< Atgal