INOVACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFORMATIKOS UGDYME

Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė 2022 m. vasario 17 d.  įvykusi respublikinė nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Inovacijos informacinių technologijų ir informatikos ugdyme“. Konferenciją organizavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė) ir Šiaulių miesto informacinių technologijų ir informatikos mokytojų metodinė taryba (Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė; Rima Valčiukienė, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; Kristina Juodeikienė, Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja; Jurgita Leliūnienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja; Nijolė Bružaitė, Šiaulių Juliaus Janonio  gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.). Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo beveik 200 dalyvių iš visos Lietuvos (pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų bei universitetų dėstytojai, verslo atstovai). Konferencijoje buvo aptariamos metodinės inovacijos, sėkmingų mokymo/si aktyvinimo metodų atradimai, kūrybiškas skaitmeninių technologijų taikymas mokant/is; į kompetencijas orientuoto ugdymo turinio diegimas; įtraukusis ugdymas ir mokymo/si pažangos įsivertinimas, vertinimas, refleksija; hibridinio mokymo/si iššūkiai; informatinis mąstymas, programavimas, robotika, duomenų tyryba atnaujinamų bendrųjų programų kontekste.

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos dalyviams, skaičiusiems pranešimus:

INFORMATINIO MĄSTYMO UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE Prof. Valentina Dagienė, Vilniaus universitetas;

STEAM CENTRAS ŠVIETIMUI Giedrius Stugas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centro metodininkas;

INFORMATIKOS IŠORINIO APIBENDRINAMOJO VERTINIMO MODELIO (PROJEKTO) PRISTATYMAS Povilas Leonavičius, Nacionalinė švietimo agentūra;

SKAITMENINĖ KOMPETENCIJA ATNAUJINTOSE BENDROSIOSE PROGRAMOSE Alvida Lozdienė, Nacionalinė švietimo agentūra;

DIRBTINIS INTELEKTAS IR DUOMENŲ RAŠTINGUMAS INFORMATIKOS PAMOKOSE PRADINIAME UGDYME Vaida Masiulionytė-Dagienė, Vilniaus universitetas ir Vilniaus Valdorfo mokykla;

ĮVADAS Į KALBOS ATPAŽINIMĄ: BALSU VALDOMŲ ĮTAISŲ KŪRIMAS Doc. dr. Renata Burbaitė, informacinės technologijų, robotikos mokytoja ekspertė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, Kauno technologijos universitetas;

DUOMENŲ TYRYBA IR INFORMACIJA NAUJOSE BENDROJO UGDYMO PROGRAMOSE Dr. Bronius Skūpas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas, Vilniaus licėjus, Nacionalinė švietimo agentūra;

GREITĖJANTIS INOVACIJŲ CIKLAS – KĄ TAI REIŠKIA MŪSŲ VAIKAMS Dr. Remigijus Laurutis, UAB Nord Robotics;

INFORMATINIS MĄSTYMAS IR PROGRAMAVIMO PAGRINDAI PRADINIAME UGDYME Laura Palivonienė, pradinių klasių mokytoja, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija;

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS EDUKACINĖSE IŠVYKOSE, PANDEMIJOS METU, BENDRAVIMO IR KOMANDINĖS VEIKLOS GERINIMUI Fernando Antunez Cid, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, Žana Jermakovaitė, ekonomikos ir verslumo mokytoja, Kauno Simono Daukanto progimnazija;

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI UGDYME Irena Kazymirkienė. pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Šiaulių Dainų progimnazija;

PAMOKA –  INOVATYVI STAIGMENA Kristina Juodeikienė, informacinių technologijų, robotikos, gamtos ir žmogaus, fizikos vyresnioji mokytoja, Šiaulių Dainų progimnazija, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija;

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INDIVIDUALŪS PROJEKTAI Jurgita Leliūnienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Šiaulių Salduvės progimnazija;

POKALBIŲ ROBOTAI MOKYKLOJE Daiva Railienė, informacinių technologijų mokytoja ekspertė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus;

IKT ĮRANKIAI SKATINANTYS MOKYMĄ(-SI) Alma Galminienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Plungės technologijų ir verslo mokykla;

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PROJEKTAI Eglė Jasutė, matematikos, informatikos mokytoja, Vilniaus universitetas, Vilniaus jėzuitų gimnazija;

KOMPIUTERINĖS INŽINERINĖS GRAFIKOS TAIKYMO YPATUMAI MOKYMO PROCESE PAVYZDŽIAI Julija Smirnova, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Klaipėdos Vydūno gimnazija,  Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė, Jurij Tekutov, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Klaipėdos universiteto, Lietuvos verslo kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos lektorius;

IT IR FIZIKOS SĄRYŠIAI: STEAM PROJEKTAI IR FABLAB Darius Šimkus, informacinių technologijų ir fizikos vyresnysis mokytojas, Vilniaus licėjus;

INTEGRUOTAS MOKYMAS = MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMAS + MOTYVACIJA Rasa Jonaitienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,  Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Simono Daukanto gimnazija;

INTERAKTYVŪS ŽAIDIMAI MOTYVUOJA MOKINIUS MOKYTIS Inga Petrukonienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Laisva Jankauskienė, tikybos vyresnioji mokytoja,  Ingrida Jonavičienė, muzikos vyresnioji mokytoja,  Šiaulių Dainų progimnazija;

KŪRYBIŠKAS SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MOKANT SUP MOKINIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE Vaiva Siutilienė, informacinių  technologijų vyresnioji mokytoja, Kėdainių „Spindulio“ mokykla;

AKTYVAUS MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS DIRBANT LEARNLAB IR EDUTEN PLATFORMOSE Ingrida Žurauskė, matematikos mokytoja metodininkė, Rasma Turauskienė, fizikos vyresnioji mokytoja, Šiaulių Salduvės progimnazija;

INTERAKTYVI TARPDALYKINĖ INTEGRACIJA (ARBA PADĖKA SKAITMENINĖMS TECHNOLOGIJOMS) Živilė Steponavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla;

SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS Rasmuta Valčiukienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Audronė Kudžmaitė, dailės mokytoja metodininkė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija;

NAUJI ŠVIETIMO ĮRANKIAI – KAIP JUOS PRITAIKYTI MOKYMO PROCESE Justinas Rubinovas, UAB „IN RE“ sertifikuotas lektorius;

INOVATYVIAUSI HIBRIDINIO MOKYMO SPRENDIMAI Tomas Vienažindis, UAB „Lantelis“.

TECHNOLOGYHUB – ERDVĖ IDĖJOMS IR INOVACIJOMS Kęstutis Venskūnas, Andrejus Kostarevas, TechnologyHUB;

INFORMATIKOS MOKYTOJŲ AKTUALIJOS Aidas Žandaris, Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentas.

< Atgal