Konferencija ,,IKT IR AŠ: MOKYMAS/IS VIRTUALIOJE APLINKOJE, SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, MOKINIŲ PATIRTYS“

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJA

Respublikinė metodinė – praktinė mokytojų ir mokinių konferencija 

,,IKT IR AŠ: MOKYMAS/IS VIRTUALIOJE APLINKOJE, SKAITMENINIŲ

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, MOKINIŲ PATIRTYS“ 

KVIETIMAS – PROGRAMA

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus, 8 kl. ir I – IV gimnazijų klasių mokinius, pagalbos mokiniui specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti respublikinėje metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje.

KONFERENCIJOS TIKSLAS

Aptarti gerąją mokyklų patirtį apie sėkmingą informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimą ugdymo procese, atsakingo ir saugaus skaitmeninių išteklių naudojimo įgūdžių formavimą mokiniams.

PROBLEMINĖS SRITYS:

  • Mokymosi virtualioje aplinkoje tikslingumas. IKT taikymo mokymui ir mokymuisi būdai ir metodai (kaip skaitmeninis turinys ir technologijos mokiniams padeda tikslingiau ir patraukliau mokytis).
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas projektinėje veikloje, atliekant namų darbus ir kt.
  • Saugios virtualios aplinkos ar mokymosi terpės pa(si)rinkimas. Atsakingas elgesys virtualioje erdvėje: galimybės ir grėsmės.
  • Informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų.
  • Mokymosi virtualioje aplinkoje įvairiapusiškumas, skaitmeninių kompetencijų tobulinimas/is (mokinių įtraukimas į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis, dalyko žinių gilinimas, darbų pristatymas, galimybės diskutuoti, tyrinėti ir eksperimentuoti).
  • Mokymąsis bendraujant ir bendradarbiaujant socialiniuose-edukaciniuose tinkluose, dalyvaujant mokyklų ir tarptautiniuose projektuose.

Sporto g konferencijos programa-3

REGISTRACIJA www.semiplius.lt

 

< Atgal