Seminaras „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas?“

2018 m. lapkričio 21 d. (trečiadienį) 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6 A) 29 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras skirtas mokytojams, organizuojantiems ar besidomintiems integruotu ugdymu pradinėse klasėse. Seminaro metu plačiau bus supažindinama su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Bus aptariami integruotų temų apibendrinamieji projektai, pateikiamos konkrečios projektinės veiklos idėjos.

Taip pat bus pristatytos idėjos, kaip galima integruotame ugdyme naudoti gamtamokslinių tyrimų priemones (bus pristatytos konkrečios veiklos konkrečioms integruoto ugdymo temoms). Seminare laiko bus skiriama aptarti mokymuisi už mokyklos ribų: muziejų, gamtos draustinių, savivaldybių ir kt. lankymui.

Dauguma seminaro metu išsakytų idėjų bus grindžiamos konkrečia medžiaga, esančia integruoto ugdymo vadovėlyje „Vaivorykštė“. Tačiau pateiktos idėjos, veiklos ir priemonės gali būti pritaikomos dirbant be vadovėlio arba su bet kuria kita pradinio ugdymo priemone.

< Atgal