Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme: mokinių ekologinės kultūros ugdymas“

Kviečiame pradinių klasių mokytojus, mokytojus dalykininkus, ugdančius pradinių klasių mokinius, švietimo pagalbos specialistus, tyrėjus rengti pranešimus ir 2023 m. spalio 26 d. 12.00 val.  Zoom aplinkoje dalyvauti tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme: mokinių ekologinės kultūros ugdymas“. Registracija vyks iki 2023 m. spalio 13 d. internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima…

Nuotolinė konferencija ,,TVARUMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“

Kovo 20 d. įvyko nuotolinė konferencija ,,TVARUMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“ skirta žemės dienai paminėti. Konferencijos metu buvo pristatyti 5 pranešimai. Seimo narių Domo Griškevičiaus ir Tomo Tomilino patarėja / padėjėja Fausta Roznytė pasidalino norima įgyvendinti idėja ,,Miesto šiltnamiai – bendrystės derlius“. Šiaulių Rėkyvos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Daiva Rozgaitė-Udrienė papasakojo apie kūrybiško tvarumo principai…

Konferencija „TVARUMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“

2023 m. kovo 20 d. 13:45  val.  vyks  nuotolinė (ZOOM aplinka) konferencija  dalykų mokytojams : ,,TVARUMAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE“. Dalyviai (mokytojai) registruojasi www.semiplius.lt    Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, prisijungimo nuorodą išsiųsime konsultacijos dieną. Dalyvio mokestis – 3,20 Eur. Mokėti galima tik pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro sąskaitas: fiziniai asmenys (iš…

Šeštasis Nordplus projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

2023 metų sausio 18-20 d. įvyko Nordplus Adult 2021 projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (NPAD-2021/10011) šeštasis partnerių susitikimas, kuriame aptarti pilotavimo proceso rezultatai. Išanalizuoti pilotinių mokymų rezultatai ir pateikti  pasiūlymai dėl mokomosios medžiagos ir programos patobulinimų. Kiekvienos šalies atstovai pristatė gerosios praktikos istorijas. Aptartos projekto rezultatų sklaidos galimybės. Vertinga partnerių patirtis sudarė galimybes permąstyti ir…

Antrieji projekto „ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI MŪSŲ GYVENIMO STILIUI“ mokymai

Mokymai vyko 2022-11-05-2022-11-11 dienomis Split mieste, Kroatijoje. Mokymų tema: Tvarumas švietime – pažintis su žaliuoju ir ekologišku gyvenimo būdais (Sustainability in education – introducing green and eco-lifestyles). Mokymų metu vykusios veiklos buvo susijusios su tvarumo išsaugojimu, žaliųjų įgūdžių svarba ir reikšme pasauliui. Mokymų metu dalyviai atliko eksperimentus susijusius su žaliąją ekonomika bei šiltnamio efektu. Aiškinosi…