Siekiant pasirengti bendrųjų programų diegimui Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, bendradarbiaudamas su UTA komanda, metodiniais būreliais, mokyklomis, ir kitais socialiniais partneriais organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus, daug dėmesio skiria gerosios patirties renginių, kurių tikslas – dalintis metodinėmis inovacijomis ir sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžiais, organizavimui.