Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

2022 m. gegužės mėnesį  įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suorganizuota atvira diskusija-konsultacija dėl planuojamų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pokyčių. Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ pateiktys PPP teikimo modelis_20220509_publikuoti Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ vaizdo įrašas >>>

Mokslinė – praktinė konferencija „Jaunojo tyrėjo veikla 2022“

2022 m. birželio 2 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode (Paitaičių g. 4, Šiauliai) vyks mokslinė – praktinė konferencija „Jaunojo tyrėjo veikla 2022“.  Konferencijoje kviečiami dalyvauti tik dalyviai, kurie skaitys pranešimus. Registracijos pradžia 9.30 val. Renginio pradžia 10 val. Konferencijos pranešėjai registruojasi www.semiplius.lt, taip pat užpildo elektroninę formą (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrpxSQVpcJ4lXjXXtxnXUA3Ia4dqDRJXi4rDS75_evyceMJg/viewform?usp=sf_link) iki 2022 m. gegužės 11…

Pasirengimo diegti UTA veiklos tyrimo tyrėjų grupės vadovo dr. Sergejaus Neifacho straipsnis „Veiklos tyrimo įkvėpimas: kur ieškoti, kaip naudotis?“

Kviečiame susipažinti su mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo tyrėjų grupės vadovo dr. Sergejaus Neifacho straipsniu „Veiklos tyrimo įkvėpimas: kur ieškoti, kaip naudotis?“ Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/veiklos-tyrimo-ikvepimas-kur-ieskoti-kaip-naudotis/

SUSITARIMAI IR VEIKIMAS KARTU RENGIANTIS DIRBTI PAGAL ATNAUJINTAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

Kviečiame mokyklų bendruomenes dalyvauti mokymuose  „Susitarimai ir veikimas kartu rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas“ (40 val. programa) I modulis. Pokyčiai diegiant atnaujintas bendrąsias programas. II modulis. Mokyklos pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. III modulis.  Pasipriešinimo pokyčiams valdymo modeliai ir priemonės. Dėl mokymų teirautis tel. 865954643 .

DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS: ŠIANDIENINĖS ĮŽVALGOS IR ATEITIES SCENARIJAI

2022 m. vasario 14 d. dailės, technologijų mokytojai, dėstytojai, NŠA atstovai dalyvavo respublikinėje nuotolinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Dailės ir technologijų ugdymas: šiandieninės įžvalgos ir ateities scenarijai“. Šiuo renginiu siekiama plėtoti dalykinį bendradarbiavimą, metodinių naujovių sklaidą ir dalijimąsi gerąja pedagogine patirtimi. Aktuali pranešimų tematika pritraukė gausų būrį šalies mokytojų.  Konferencijoje buvo analizuojama tradicinių/pažangių technologijų ir dailės raiškos…

Istorijos VBE bendra apžvalga

2022 m. kovo 9 d. 14.00 val. kviečiame istorijos mokytojus į seminarą, kuris vyks nuotoliniu būdu.  Brandos egzaminai laikomi, kad patvirtinti vidurinio ugdymo programos baigimą, bei jie suteikia galimybę stoti į aukštojo mokslo įstaigą ir gauti juose finansuojamą vietą. Istorijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai džiugina ne visus. Laikyti istorijos valstybinį brandos egzaminą renkasi vis mažiau…

„Kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose“

2022 m. kovo 16 d. 12 val. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo mokytojus, dvasininkus, mokytojus dalykininkus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, klasės auklėtojus, mokyklos administracijos atstovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus rengti pranešimus ir dalyvauti XIII RESPUBLIKINĖ DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ konferencijoje. Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Dalyvių rengiančių pranešimus registracija į konferenciją iki 2022 m. kovo 5 d….

Įtraukusis ugdymas–ar tikrai kiekvienas vaikas turi išmokti „traukti šaknį“

2022 m. kovo 21 d. 13 val. kviečiame ugdymo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbai mokiniui specialistus dalyvauti nuotolinėje respublikinėje konferencijoje. Pranešimus skaitys: Ignas Gaižiūnas, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas, Austėja Landsbergienė, Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos steigėja, Kristina Stankutė-Matė, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė, ekspertė, Povilas Staniulis, VU MIF alumnas, LAA…