Įgyvendintas „Nordplus Adult 2021“ projektas „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“

Klimato kaitos kontekste ypač aktualūs kiekvieno asmens žalieji įgūdžiai ir atsakomybė aplinkai. Tai neabejotinai turėtų tapti asmens, šeimos, miesto, pasaulio visuomenės kultūros dalimi. Pasiekti, kad kiekvienas žmogus savo asmeninę ir profesinę veiklą grįstų vadovaudamasis darniais, aplinkai draugiškais principais ir kasdien labai gerai apmąstytų ir priimtų aplinką tausojančius, kiek įmanoma ekologiškesnius sprendimus, yra tikras iššūkis. Akivaizdu,…

Šeštasis Nordplus projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

2023 metų sausio 18-20 d. įvyko Nordplus Adult 2021 projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (NPAD-2021/10011) šeštasis partnerių susitikimas, kuriame aptarti pilotavimo proceso rezultatai. Išanalizuoti pilotinių mokymų rezultatai ir pateikti  pasiūlymai dėl mokomosios medžiagos ir programos patobulinimų. Kiekvienos šalies atstovai pristatė gerosios praktikos istorijas. Aptartos projekto rezultatų sklaidos galimybės. Vertinga partnerių patirtis sudarė galimybes permąstyti ir…

Nordplus projekto mokymai „Žaliųjų įgūdžių integravimas į suaugusiųjų švietimą“

Kiekvieną dieną planeta susiduria su naujais iššūkiais, reikalaujančiais iš jos naujų išteklių, ir visi esame skaitę ir matę, kad planetos klimatas labai keičiasi. Klimato kaita ir aplinkos blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. „Atsakomybė aplinkai ir ekologiški įgūdžiai reikalingi visiems – vartotojams, plačiajai visuomenei, politikos formuotojams, įmonėms ir darbuotojams. Jie būtini kiekviename sektoriuje ir…

Nuotolinis projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ susitikimas

Gruodžio mėnesį įvyko penktasis nuotolinis Nordplus projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011)  partnerių susitikimas. Aptarti atlikti darbai ir pasiekti rezultatai: projekto būklė kiekvienoje šalyje: projekto vadovo ataskaitos, nacionalinės mokymo medžiagos ir mokymo programos versijos, pilotavimas, gerosios praktikos istorijos. Pasiskirstyta 2023 m. sausio mėnesį vyksiančio projekto susitikimo Lietuvoje organizaciniais darbais. Aptarti projekto valdymo ir finansiniai…

Projekto partnerių susitikimas Estijoje

Nordplus projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011) partneriai susitiko Valgos profesinio mokymo centre (Estija) aptarti kito projekto etapo – mokytojų rengimo ir mokymo medžiagos pilotavimo. Nuo ankstesnio susitikimo partneriai dirbo tobulindami anglišką mokomosios medžiagos versiją, lokalizuodami ir pritaikydami medžiagą kiekvienos apskrities ir institucijų poreikiams. Pagrindinė susitikimo tema – mokytojų rengimo kursų organizavimas, siekiant rasti…

Trečiasis projekto partnerių susitikimas įvyko Šiauliuose

2022 m. balandžio 12 ir 13 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre (Lietuva) įvyko trečiasis „Nordplus Adult 2021“ projekto “Green skills for greener life“ („Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ Nr. NPAD-2021/10011) partnerių Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Lietuva), Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centras (Latvija), ir Valga profesinio mokymo centras (Estija) susitikimas. Nuo 2021 m. spalio mėn.,…

Projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro komanda dalyvavo pirmajame „Nordplus“ projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“/“Green Skills for Greener Life“ (Nr. NPAD-2021/10011) susitikime Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centre (ZRKAC). Susitikime dalyvavo kolegos iš Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centro (Latvija) ir Valgos profesinio mokymo centro (Estija). Pirmąją susitikimo dieną – rugsėjo 23 d.,…

Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui

Projektas Nr. NPAD-2021/10011 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. vasario 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja „Nordplus Adult 2021“ projekte “Green skills for greener life“. Projektas remiamas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos švietimo bendradarbiavimo programą suaugusiųjų švietimo sektoriuje „Nordplus 2021“. Aplinkosauginė atsakomybė ir ekologiški įgūdžiai yra būtini, kad kiekvienas žmogus galėtų vykdyti…

Mentoring in Lithuania

Project number: NPAD-2014/10053, financed by the Nordplus Programme 2014-2016 Lithuanian partners have successfully finished the course and the training has passed into the second stage- mentoring support. The potential entrepreneurs have a possibility to consult experienced entrepreneurs- mentors through face to face meetings and on-line communication. The mentors provide advice, instruction and assistance to the…