„Lyderių laikas 3“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2018 – 2021 metais pagal dalyvaudamas projekte „Lyderių laikas 3“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001 teikė stažuočių organizavimo paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje. Taip buvo įgyvendinamas vienas iš projekto tikslų – profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje Minėtu laikotarpiu įvairiose Šiaulių miesto ugdymo įstaigose buvo…