Seminaras “Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės”

Ši programa yra ilgalaikės programos „Komunikacijos sutrikimų identifikavimas ir įveikimo būdai“ modulis – Kalbos sutrikimų ir mokymosi sunkumų skaityti bei rašyti sąsajos ir įveikimo galimybės. Kalba – mąstymo išraiška, objektyvaus pasaulio atspindėjimo sąvokomis priemonė. Pradinių klasių mokytojai, logopedai vis dažniau kalba apie tai, kad mokinių, patiriančių kalbos sutrikimų,  nemažėja. Kalbos sutrikimai apsunkina mokymąsi skaityti ir rašyti.  Kalbos sutrikimus sąlygoja įvairūs veiksniai. Be profesionalios pagalbos mokiniui sunku kartu su draugais išmokti skaityti bei rašyti, tuo pačiu ir pasiekti gerų ugdymosi rezultatų.  Norint padėti vaikui, pedagogas turi išmanyti priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, galimus sunkumus ir jų įveikimo būdus. Kalbos sutrikimų įveikimui reikalingos priemonės, kurių pagalba pedagogas gali padėti vaikui įveikti sunkumus. Viena iš naujausių mokymo(si) priemonių „Aš jau rašau“, skirta pirmų klasių mokiniams, kurių neišugdytas foneminis suvokimas ir kurie patiria sunkumų mokydamiesi rašyti bei skaityti. Kaip panaudoti šią ir kitas priemones priešmokykliniame bei pradiniame ugdyme, kad mokymasis skaityti  ir rašyti būtų sėkmingesnis ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams, kaip sudominti, kokias užduotis skirti, kad nesumažėtų vaiko motyvacija mokytis.

< Atgal