Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „STEAM ikimokykliniame amžiuje“

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pagalbos vaikui specialistus ir visus dirbančius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje.

Kvietimas

< Atgal