Pradėtas įdyvendinti ERASMUS+ projektas „Žalieji įgūdžiai mūsų gyvenimo stiliui“

Projekto nr.: 2022-1-LT01-KA122-ADU-000068926

Trukmė: 18 mėnesių

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikas: 2022 m. birželio  1 d.  – 2023 lapkričio 30 d.

Šiuo projektu planuojama prisidėti prie prioritetinių ES strateginių sričių “The European Green deal”, “European Skills Agenda” ir “The Green Paper on Ageing” nuostatų įgyvendinimo vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime. “Žalieji įgūdžiai” projekte suprantami kaip kompleksinis terminas, susijęs su gebėjimų integruoti aplinkosaugos aspektus ir kasdienėje veikloje priimti ekologiškus bei tvarius sprendimus ugdymu, tokiu būdu skatinant sveiką senėjimą. Įgyvendinus planuojamas kvalifikacijos tobulinimo veiklas ir sustiprinus Švietimo centro ekspertinę kompetenciją, numatoma ne tik plėtoti inovatyvių suaugusiųjų švietimo veiklų vyresnio amžiaus besimokantiesiems įvairovę bei propaguoti sveiką senėjimą, bet ir paskatinti sprendimų priėmėjus švietimo srityje labiau atsižvelgti į žaliųjų įgūdžių, nuolatinio mokymosi reikšmę bei sveiko senėjimo iššūkius.

Projekto veiklos:

  • Pagerinti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pedagoginių darbuotojų žaliųjų įgūdžių ir ekologiškos elgsenos plėtojimo bei sveiko senėjimo skatinimo kompetencijas.
  • Paskatinti Šiaulių regiono suaugusiųjų švietėjus, sprendimų priėmėjus suaugusiųjų švietimo srityje, įtraukti į savo programas, darbotvarkes ekologinės, sveikos elgsenos žaliųjų įgūdžių plėtojimą.
  • Išplėsti Švietimo centro siūlomų suaugusiųjų švietimo programų ekologinės elgsenos ir žaliųjų įgūdžių ugdymo srityje pasiūlą.
  • Stiprinti tarptautiškumo dimensiją institucijoje, plečiant tarptautinių partnerių tinklą ir įsitraukiant į tarptautinius suaugusiųjų švietimo projektus.

Projekto rezultatai:

  • Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų dalyvavimas tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, siekiant tobulinti ekologiškos elgsenos ir žaliųjų įgūdžių kompetencijas, skatinančias aktyvų ir sveiką senėjimą, kurios bus integruotos bei perteiktos besimokantiems vyresniems suaugusiems.
  • Įgytos patirties sklaida suinteresuotoms grupėms – suaugusiųjų švietimo teikėjams, nevyriausybinėms suaugusių švietimo
  • organizacijoms bei sprendimų suaugusiųjų švietimo srityje priėmėjams
  • Kvalifikacijos tobulinimo seminaro vyresniems suaugusiems parengimas
  • Tarptautinio partnerių bendradarbiavimo tinklo kūrimas ekologinės elgsenos ir žaliųjų įgūdžių ugdymo srityje.

Bendra projekto suma – 12 417,00 eurai, kuriuos 100% dengia projektui skirtas „ERASMUS +“ programos finansavimas.