Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reglamentavimo pasikeitimai

2019 m. lapkričio 29 d. 11.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reglamentavimo pasikeitimai“.

Lektorė – Rūta Sakalauskienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė

Trumpas programos pristatymas

Mokymai parengti taip, kad supažindintų susirinkusiuosius su svarbiausiomis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis, apibrėžiančiomis pagrindinius dokumentų valdymo procesus (rengimą, tvarkymą ir apskaitą, saugojimą, perdavimą), nurodytus jau poįstatyminiuose teisės aktuose, kurie kaip tik ir yra keičiami. Kadangi minėti pakeitimai įsigalioja nuo kitų metų, asmenims, dirbantiems dokumentų valdymo srityje, svarbu suprasti pokyčius ir nauja redakcija dėstomų taisyklių įtaką kasdieniams procesams, vykstantiems darbe.

Turinys

  • Dokumentų valdymą reguliuojančių teisės aktų apžvalga
  • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo projektas
  • Nauja redakcija išdėstytų Dokumentų rengimo taisyklių pagrindinės nuostatos
  • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių projektas, pagrindinės nuostatos
  • Pagrindiniai dokumentų saugojimo terminų nustatymo aspektai
  • Popierinių dokumentų išsaugojimas elektronine forma
  • Dokumentų (popierinių ir vaizdo ir (ar) garso) perdavimas į valstybės archyvus
  • Pagrindiniai dokumentų saugojimo reikalavimai

Teorija su praktiniais pavyzdžiais ir dažniausiai užduodamais klausimais.

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Dalyvio mokestis –  24 Eur.

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt  skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/.

Prašytume mokėjimus už Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro paslaugas mokėti bankiniu pavedimu. Juridiniai ir fiziniai klientai (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000.

Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą. Pvz.: 2019-11-29 seminaras „Dokumentų rengimo“.

Kviečiame dalyvauti.

< Atgal