Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinys

Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinys
Vilniaus g. 88, 1 ir 3 aukštai, el. paštas scbuhalterija@siauliai.lt

Vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr.
Padalinio vadovas
Aurelijus Juška
aurelijus.juska@siauliai.lt 8 683 17469
Vyr. buhalterė
Stanislava Vaičiulienė
stanislava.vaiciuliene@siauliai.lt 8 612 76386
Vyr. buhalterio pavaduotoja
Aušra Radvilaitė-Balčiūnienė
ausra.balciuniene@siauliai.lt 8 618 04159
Vyr. buhalterio pavaduotoja
Diana Porfirjeva
diana.porfirjeva@siauliai.lt 8 659 13326
Teisės specialistas
Tomas Rakauskas
tomas.rakauskas@siauliai.lt 8 652 99756
MAISTO PRODUKTŲ APSKAITOS GRUPĖ
Jurgita Bujauskienė (grupės vadovas) jurgita.bujauskiene@siauliai.lt 8 652 54656
Rugilė Lunskienė rugile.lunskiene@siauliai.lt 8 682 61235
Vilma Balabonienė vilma.balaboniene@siauliai.lt 8 612 57933
Sidutė Balčiūnienė sidute.balciuniene@siauliai.lt 8 659 13336
Rytė Keclachė ryte.keclache@siauliai.lt 8 659 13316
Donata Stankūnienė donata.stankuniene@siauliai.lt 8 659 13315
Zinaida Norkuvienė zinaida.norkuviene@siauliai.lt 8 659 13335
PLANAVIMO GRUPĖ
Jurgita Jokšienė (grupės vadovas) jurgita.joksiene@siauliai.lt 8 684 48114
Vaida Pranaitienė vaida.pranaitiene@siauliai.lt 8 612 38371
Jūratė Virbalienė jurate.virbaliene@siauliai.lt 8 659 13331
Evelina Judeikytė evelina.judeikyte@siauliai.lt 8 659 13321
DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS GRUPĖ
Virginija Kondrotienė (grupės vadovas) virginija.kondrotiene@siauliai.lt 8 611 34798
Alvyra Mikniuvienė alvyra.mikniuviene@siauliai.lt 8 618 44307
Ieva Sankauskienė ieva.sankauskiene@siauliai.lt 8 610 41977
Sonata Pažūsienė sonata.pazusiene@siauliai.lt 8 659 18432
Žaneta Kučinskienė zaneta.kucinskiene@siauliai.lt 8 615 57113
Asta Ivoškevičienė asta.ivoskeviciene@siauliai.lt 8 659 18456
Asta Mažeikaitė asta.mazeikaite@siauliai.lt 8 659 13314
Ieva Mitkevičienė ieva.mitkeviciene@siauliai.lt 8 659 13317
Gražina Pachalkienė grazina.pachalkiene@siauliai.lt 8 659 13320
Jolanda Kosteckienė jolanda.kosteckiene@siauliai.lt 8 659 13342
Virginija Jasmontienė v.jasmontiene@siauliai.lt 8 659 13337
Diana Odminytė diana.odminyte@siauliai.lt 8 659 13318
Antonina Juozapaitienė a.juozapaitiene@siauliai.lt 8 659 13319
ATSISKAITYMŲ IR KONTROLĖS GRUPĖ
Aldona Latonienė aldona.latoniene@siauliai.lt 8 659 53056
Alvina Marcinkienė alvina.marcinkiene@siauliai.lt 8 659 13327
Agnė Baranauskienė agne.baranauskiene@siauliai.lt 8 698 54519
Viktorija Saročkienė viktorija.sarockiene@siauliai.lt 8 610 34361
Kristina Gedgaudienė kristina.gedgaudiene@siauliai.lt 8 686 61474
Rasa Baltaragienė rasa.baltaragiene@siauliai.lt 8 611 48834
Jurgita Šimkienė jurgita.simkiene@siauliai.lt 8 659 13313
Vaida Bytautienė vaida.bytautiene@siauliai.lt 8 659 13338
Asta Norkuvienė asta.norkuviene@siauliai.lt 8 659 13324
Laimutė Jokubaitienė laimute.jokubaitiene@siauliai.lt 8 659 13332
Kristina Ubavičiūtė-Rudaitienė kristina.rudaitiene@siauliai.lt 8 659 13334
Lina Andriuškevičiūtė l.andriuskeviciute@siauliai.lt 8 659 13312
Janina Šilkaitienė janina.silkaitiene@siauliai.lt 8 659 13328
Dalia Toliušytė dalia.toliusyte@siauliai.lt 8 659 13323
Jovita Jankevičienė jovita.jankeviciene@siauliai.lt 8 659 13322
Rasa Tamošiūnienė rasa.tamosiuniene@siauliai.lt 8 659 13339
Aniceta Pučkuvienė (už sąskaitų – faktūrų išrašymą atsakingas asmuo) aniceta.puckuviene@siauliai.lt 8 659 53054
ĮNAŠŲ APSKAITOS GRUPĖ
Toma Drigotienė (grupės vadovas) toma.drigotiene@siauliai.lt 8 620 89181
Justė Daunorienė juste.daunoriene@siauliai.lt 8 620 88662
Vaida Klimavičienė vaida.klimaviciene@siauliai.lt 8 659 13346
Rita Jenkienė rita.jenkiene@siauliai.lt 8 659 13344
Sondra Juškevičienė sondra.juskeviciene@siauliai.lt 8 659 13343
TURTO APSKAITOS GRUPĖ
Angelė Urbonienė (grupės vadovas) angele.urboniene@siauliai.lt 8 612 76722
Danguolė Šidlauskienė danguole.sidlauskiene@siauliai.lt 8 615 39727
Rasa Neboginienė rasa.neboginiene@siauliai.lt 8 659 13345
Irma Grigaliūnė irma.grigaliune@siauliai.lt 8 659 13340
Nijolė Beneševičienė nijole.beneseviciene@siauliai.lt 8 659 13341
Dokumnetų valdymo specialistė
Daiva Rukšėnienė
daiva.rukseniene@siauliai.lt 8 616 10879
Dokumnetų valdymo specialistė
Jolita Žalytė
jolita.zalyte@siauliai.lt 8 641 03196
Dokumnetų valdymo specialistė
Sandra Bičkovaitė
sandra.bickovaite@siauliai.lt 8 659 13329
Kompiuterininkas
Arvydas Raščikas
arvydas.rascikas@siauliai.lt 8 611 48390