Biblioteka

Švietimo centro bibliotekos tikslas – tenkinti Švietimo centro lankytojų informacinius poreikius.
Bibliotekos lankytojai –  kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyviai, lektoriai, Švietimo centro darbuotojai, Šiaulių miesto bendruomenė. Lankytojai gali naudotis skaitykla, kompiuterizuotomis darbo vietomis su vieša interneto prieiga, knygos skolinamos išsinešti ir kopijuoti.
Bibliotekoje kaupiamas edukacinės patirties bankas, kuriame pedagogai dalinasi savo darbo patirtimi, sukurtomis metodinėmis priemonėmis.

Naudojimosi biblioteka taisyklės.

Bibliotekos knygų katalogas.

Edukacinės patirties bankas.

Naujai gautos knygos