Asmens duomenų apsauga

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės:

Asmens duomenų apsaugos pareigūnu paskirta vyresnioji specialistė teisės klausimais Ieva Radytė (tel. +37069074606 el.paštas: ieva.radyte@siauliai.lt).