Apskritojo stalo diskusija „BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS „MOKYKLA 2030“ KONCEPCIJOS KONTEKSTE“

Šiaulių miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų apskritojo stalo diskusija

„Bendrųjų programų atnaujinimas „Mokykla 2030“ koncepcijos kontekste“

 KVIETIMAS – PROGRAMA

Renginio data ir laikas – 2019 m. sausio 14 d. 14.00 – 17.30 val.

Renginio vieta – Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, Dainų g.7, Šiauliai.

TIKSLAS

Supažindinti mokytojus su Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimo siekiniais, išryškinti II užsienio kalbos ugdymo turinio atnaujinimo iššūkius, siekiant mokytojus aktyviau įtraukti į viešą diskusiją, plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas efektyvesniam mokinių kompetencijų ugdymui.

UŽDAVINIAI

  1. glaudinti Šiaulių m. gimnazijų ir progimnazijų rusų kalbos mokytojų dalykinį bendradarbiavimą,

  2. skatinti mokytojus aktyviau domėtis švietimo naujovėmis,

  3. aptarti ir teikti pasiūlymus dėl II užsienio kalbos ugdymo turinio atnaujinimo.

DISKUSINIAI KLAUSIMAI:

·         Ugdymo turinio atnaujinimo priežastys „Mokykla 2030“ kontekste.

·         Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimo siekiniai.

·         Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimas – kritinės įžvalgos.

·         II užsienio kalbos ugdymo turinio ir Bendrųjų programų atnaujinimo akcentai bei perspektyvos.

·         Interneto resursų, platformų panaudojimas diskusijos plėtrai ir pasiūlymų teikimui.

 DISKUSIJOS  DALYVIAI

Šiaulių miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojai

RENGINIO ORGANIZATORIAI:

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras

Šiaulių „Romuvos“  gimnazija

 RENGINIO MODERATORĖS:

 Natalija Jackus,  „Romuvos”  gimnazijos rusų kalbos mokytoja ekspertė

Neli Manko, „Romuvos“ progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė

 PROGRAMA:

  13.45 – 14.00   Diskusijos dalyvių registracija

 PRANEŠIMAI:

1.      „Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimo siekiniai. Bendrųjų programų ugdymo turinio atnaujinimas – kritinės įžvalgos (Neli Manko, „Romuvos“ progimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė).

  1. „II užsienio kalbos ugdymo turinio ir Bendrųjų programų atnaujinimo akcentai ir perspektyvos“ (Natalija Jackus,  „Romuvos”  gimnazijos rusų kalbos mokytoja ekspertė).

  2. „Interneto resursai ir platformos diskusijai plėsti ir teikti pasiūlymus„ (Elena Nachataya, „Romuvos“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė).

DARBO FORMOS:

  • pranešimų pristatymai,

  • darbas grupėse,

  • diskusijos,

  • grupės darbo apibendrinimas,

  • refleksija.

REGISTRACIJA www.semiplius.lt

 Diskusijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo  pažymėjimai. Kaina – 2  Eur.  DĖMESIO! Nuo 2019 m. sausio 1 d.  renginio dalyvio mokestį nebebus galima sumokėti grynaisiais pinigais. Mokestį galima sumokėti pavedimu iš asmeninių lėšų prašome mokėti į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000. Nurodyti dalyvio vardą, pavardę, renginio pavadinimą.

 RENGINIO KONSULTANTĖ

Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė.

< Atgal