Antrieji projekto „ŽALIEJI ĮGŪDŽIAI MŪSŲ GYVENIMO STILIUI“ mokymai

Mokymai vyko 2022-11-05-2022-11-11 dienomis Split mieste, Kroatijoje.

Mokymų tema: Tvarumas švietime – pažintis su žaliuoju ir ekologišku gyvenimo būdais (Sustainability in education – introducing green and eco-lifestyles).

Mokymų metu vykusios veiklos buvo susijusios su tvarumo išsaugojimu, žaliųjų įgūdžių svarba ir reikšme pasauliui. Mokymų metu dalyviai atliko eksperimentus susijusius su žaliąją ekonomika bei šiltnamio efektu. Aiškinosi kokį poveikį visuomenei daro kiekvieno žmogaus įpročiai, kuriuos pakeitus būtų galima gyventi sveikiau ir padėti sau bei gamtai. Taip pat diskutuota kiek kiekviena šalis yra pažengusi temose apie žaliuosius įgūdžius, tvarumą. Buvo dalinatsi patirtimi, žiniomis bei kaip grįžus į savo įstaigas ir mokyklas visą tai būtų galima pritaikyti savo aplinkoje. Iš nenaudojamų CD diskų kūrė Kalėdų dekoracijas. Diskutuodami dalyviai nusprendė, kad kiekvieno įpročiai ir pavyzdys kitiems yra labai svarbūs, tačiau didelę reikšmę turi sprendimai ir jų priėmimas savivaldos ir valstybės lygmeniu, todėl šiuos klausimus reikia kelti viešai ir diskutuoti ne vien tik tarp NVO ir mokyklų atstovų, tačiau įtraukiant ir politikus.