Nuostatai ir kiti dokumentai

Šiaulių Švietimo centro nuostatai.

Švietimo centro darbo tvarkos taisyklės.

Paslaugų įkainiai.

Statinio inžinerinių sistemų avarijų šalinimo Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose tvarka.