Istorija

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras įsteigtas 2004 m. birželio 17 d. Šiaulių miesto tarybai priėmus sprendimą Nr. T-193 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro įsteigimo“. Švietimo centro paskirtis – sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems specialistams mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją.
2004 m. rugsėjo 16 d. Tarybos sprendimu Nr. T-237 centro direktoriumi paskirtas Arūnas Šarkus.
Valstybiniame registre Švietimo centras įregistruotas 2004 m. rugsėjo 27 d., o veiklą pradeda vykdyti 2004 m. spalio 1 d. Per trumpą laiką Švietimo centras tapo patrauklia kvalifikacijos tobulinimo institucija. Lektoriais kviečiami aukštųjų mokyklų dėstytojai, aukštesniojo lygmens vadybininkai, pedagogai – praktikai. Klausytojų skaičius viršija 10 tūkstančių per metus.

Kasmet auga centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius, didėja jų įvairovė. Nuo 2005 m. pradedami organizuoti užsienio kalbų kursai, nuo 2006 m. – vadybos kursai pirmą kartą besiatestuojantiems ugdymo įstaigų vadovams. 2008 m. centras sertifikuojamas ECDL testavimo centru.

Sparčiai stiprėja ir Švietimo centro materialinė bazė: kompiuterių skaičius išaugo nuo 11 iki 21, lektorių darbo sąlygoms pagerinti įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai su multimediaprojektoriais, 2006 m gruodžio 12 d. atidarytas 15 darbo vietų kompiuterių kabinetas, aprūpintas beviele tinklo įranga. Jame vykdomi įvairūs darbo kompiuteriais kursai. Nuo 2007 m. centro auditorijose pradėtos naudoti interaktyvios lentos Hitachi FX-82 ir FX-88 Duo (nuo 2009 sausio mėn.), sumontuotos trumpo židinio nuotolio skaitmeninės projekcinės sistemos („Vikuiti“). 2009 m. gegužės mėn. įdiegta Optivote/CPS sistema.