Administracinė informacija

Vizija

Švietimo centras – tai šiuolaikinės švietimo sistemos grandis, moderni pedagogų ir kitų specialistų  kvalifikacijos tobulinimo institucija, sudaranti sąlygas mokytis visą  gyvenimą, atliepianti miesto, regiono ir  šalies poreikius, atvira pokyčiams ir bendradarbiavimui.

Misija

Teikti kokybiškas neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, padedančias tobulinti pedagogų bendruomenės bei kitų  miesto gyventojų profesines ir bendrąsias kompetencijas.

Veiklos prioritetai

  • Neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.
  • Metodinė veikla tikslingai plėtojant pedagogų profesines kompetencijas.
  • Informacijos apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą kaupimas ir poreikių analizė, vertinant jos atitiktį savivaldybės bei nacionaliniams strateginiams dokumentams.