Direktorė Vilma Tubutienė 2021-09-01 – 2021-09-03 atostogauja. Atostogų metu ją pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Aistė Dijokienė.