Metodinė diena „Individualaus ugdymo ir pagalbos mokiniui planų rengimo praktika“

Metodinė diena „INDIVIDUALAUS UGDYMO IR PAGALBOS MOKINIUI PLANŲ RENGIMO PRAKTIKA“

2020 m. rugsėjo 17 d. nuotoliniu būdu vyko metodinė diena „Individualaus ugdymo ir pagalbos mokiniui planų rengimo praktika“ skirta Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiesiems pedagogams ir logopedams. Šiuo renginiu siekta pasidalinti gerąja darbo patirtimi rengiant ir praktinėje veikloje įgyvendinant individualius ugdymo bei pagalbos mokiniui planus, plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp bendrojo ugdymo mokyklose specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų.

Metodinė diena buvo suskirstyta į dvi dalis. Pirmiausia, specialistams buvo išsiųstos susipažinimui pranešėjų parengtos individualaus ugdymo, pagalbos mokiniui planų ir atnaujintų pritaikytų, individualizuotų programų rekomendacinės formos. Susipažinę su jomis specialieji pedagogai ir logopedai 2020 m. rugsėjo 17 d. nuotoliniu būdu susirinko (Zoom platformoje) į metodinę dieną, kurią organizavo Šiaulių miesto švietimo centras, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodiniai būreliai.

Pranešėjai pasidalino  individualaus ugdymo, pagalbos mokiniui planų ir atnaujintų pritaikytų, individualizuotų programų rekomendacinių formų rengimo patirtimi siekiant užtikrinti efektyvią pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems bei iš užsienio atvykusiems/grįžusiems mokiniams. Metodinės dienos dalyviams pristatyta 13 pranešimų;

 1. „Individualių ugdymo ir pagalbos mokiniui planų rengimo bendrojo ugdymo mokykloje specifika“ Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Jurgita Pintulienė, Šiaulių V. Kudirkos progimnazijos logopedė.
 1. ,,Individualaus ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo patirtis Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje“ Jurgita Pintulienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos logopedė.
 1. ,,Individualių ugdymo planų rengimo ir įgyvendinimo patirtis teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijoje“ Rasa Kasparienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė.
 1. ,,Individualaus ugdymo plano mokiniams, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio,  rengimo ir įgyvendinimo patirtis Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijoje“ Asta Kairienė, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė.
 1. „Individualaus ugdymo plano mokiniams, atvykusiems iš užsienio,  rengimo ir įgyvendinimo patirtis Šiaulių Gegužių progimnazijoje“ Agnė Načienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė, Aistė Vedeckienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė.
 1. ,,Individualaus ugdymo plano specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rengimo ir įgyvendinimo patirtis Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazijoje“ Erika Jocienė, Šiaulių ,,Santarvės“ gimnazijos vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė.
 1. ,,Individualaus plano rengimas mokiniams,  turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių“ Jurgita Sedekerskė, Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos vyresnioji logopedė.
 1. ,,Pagalbos mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, plano struktūra“ Asta Ripinskienė, Šiaulių Dainų progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė.
 1. ,,Individualių ugdymo ir pagalbos mokiniui planų rengimo bei įgyvendinimo patirtis Šiaulių Medelyno progimnazijoje“ Justina Pundzienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos vyr. specialioji pedagogė, Daiva Mačiūnaitė, Šiaulių Medelyno progimnazijos logopedė metodininkė.
 2. ,,IUP ir IPP rengimo rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių bei iš užsienio atvykusių/grįžusių mokinių ugdymui“ Rasa Kasparienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Justina Pundzienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos vyr. specialioji pedagogė, Asta Kairienė, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, Ingrida Strockienė, Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė, Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė.
 1. ,,Atnaujintų pritaikytų, individualizuotų programų bei specialių darbo būdų ir metodų taikymo formų pildymo rekomendacijos“ Asta Kairienė, Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, Ingrida Strockienė, Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Sandra Civinskaitė-Vekshina, Šiaulių Centro pradinės mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė, Laima Tomėnienė, Šiaulių Dainų progimnazijos specialioji pedagogė ekspertė, Rasa Kasparienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, Justina Pundzienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos vyr. specialioji pedagogė.
 1. ,,Biologijos dalyko programos pritaikymo formos atnaujinimas“ Aušra Senkauskienė, Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė, Laima Juozapavičienė, Šiaulių ,,Dermės“ mokyklos specialioji pedagogė metodininkė, logopedė.
 1. „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo Šiaulių m. PPT ir metodinės pagalbos ugdymo įstaigoms organizavimas 2020-2021 m. m.“ Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių m. PPT logopedė ekspertė, Renata Kielaitė, Šiaulių m. PPT specialioji pedagogė ekspertė.

Laima Tomėnienė, Šiaulių miesto specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

Jurgita Pintulienė, Šiaulių miesto mokyklų logopedų metodinio būrelio pirmininkė

< Atgal