Rugsėjo mėnesį vyks nuotoliniai Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susirinkimai

2020 m. rugsėjo mėnesį nuotoliniu būdu vyks Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susirinkimai.

Darbotvarkė:

  1. Dėl metodinės veiklos (mieste, šalyje) renginių.
  2. Dėl olimpiadų organizavimo.*
  3. Kiti klausimai.
Diena  Veiklos pavadinimas   

Vieta ir laikas 

Šiaulių miesto socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas Nuotolinis, 15.30 val. 

 

Mokyklų logopedų metodinis būrelis

Socialinių pedagogų metodinis būrelis

Specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

10  Šiaulių miesto gamtos, tiksliųjų mokslų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas * Nuotolinis, 15.30 val. 

 

Fizikos mokytojų metodinis būrelis

Chemijos mokytojų metodinis būrelis

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

Matematikos mokytojų metodinis būrelis

Informatikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis

11 Šiaulių miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir pradinio ugdymo metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas Nuotolinis, 15.30 val. 

 

Ikimokyklinių įstaigų logopedų metodinis būrelis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodinis būrelis

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo pedagogų metodinis būrelis

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų

metodinis būrelis

14  Šiaulių miesto socialinių mokslų, kūno kultūros ir karjeros specialistų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas * Nuotolinis, 15.30 val. 

 

 

Geografijos mokytojų metodinis būrelis

Istorijos mokytojų metodinis būrelis

Ekonomikos mokytojų metodinis būrelis

Karjeros specialistų metodinis būrelis

Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

15  Šiaulių miesto lietuvių ir užsienio kalbų metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas * Nuotolinis, 15.30 val. 

 

 

Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis

Lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinis būrelis

Prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Rusų kalbos mokytojų metodinis būrelis

16  Šiaulių miesto menų, dorinio ugdymo ir neformaliojo švietimo koordinatorių metodinių būrelių pirmininkų susirinkimas * Nuotolinis, 15.00 val. 

 

 

Dailės mokytojų metodinis būrelis

Muzikos mokytojų metodinis būrelis

Technologijų mokytojų metodinis būrelis

Šokio mokytojų metodinis būrelis

Etikos mokytojų metodinis būrelis

Katalikų tikybos mokytojų metodinis būrelis

Mokyklų neformaliojo švietimo koordinatorių metodinis būrelis

Pastaba. Prisijungimo adresas metodinio būrelio pirmininkui bus atsiųstas el. paštu, likus 15 min.  iki susirinkimo pradžios.

< Atgal