ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.

Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu  T-438 (toliau –Aprašas) ir 2020 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetais 2020-prioritetai.pdf, skelbiamas programų finansavimo konkursas.

 Konkurso paraiškos forma   T-438_1priedas.docx

Paraiškos tinkamumo vertinimo forma   T-438_2priedas.docx

Paraiškos ekspertinio vertinimo forma    T-438_3priedas.docx

Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  teikiami nuo 2020 m. kovo 30 d. iki balandžio 3 d. 15 val. adresu Pakalnės g. 6 A, 15 kab., Šiauliai, Detalesnė informacija teikiama Savivaldybės administracijos Švietimo centre, tel. (8 41) 524 438, Švietimo skyriuje, tel. (8 41) 386 474, el. paštas sv.centras@siauliai.lt

< Atgal