ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

DĖMESIO!  KARTOJAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui.

Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu  T-438 (toliau –Aprašas) ir 2020 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo prioritetais 2020-prioritetai.pdf, skelbiamas programų finansavimo konkursas.

 Konkurso paraiškos forma   T-438_1priedas.docx

Paraiškos tinkamumo vertinimo forma   T-438_2priedas.docx

Paraiškos ekspertinio vertinimo forma    T-438_3priedas.docx

Dokumentai, parengti pagal reikalavimus Apraše ir jo prieduose,  teikiami nuo 2020 m. birželio 1 d. iki birželio 5 d. 15 val. adresu Pakalnės g. 6 A, 15 kab., Šiauliai. Detalesnę informaciją teikia Orinta Tamutienė, tel. 8 620 74574, el. paštas  orinta.tamutiene@siauliai.lt. Kadangi nėra pasibaigęs karantinas, būtina iš anksto susiderinti dokumentų pateikimo laiką nurodytu telefonu.

< Atgal