XI-oji respublikinė dorinio ugdymo mokytojų ir mokinių konferencija “Inovacijos dorinio ugdymo pamokose”

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo mokytojus ir mokinius, dvasininkus, mokytojus dalykininkus, socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, klasės auklėtojus, mokyklos administracijos atstovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus rengti pranešimus ir dalyvauti konferencijoje “Inovacijos dorinio ugdymo pamokose”, kuri vyks 2020 m. kovo 12 dieną 10.00 val. Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre, Didžiojoje salėje, Tilžės g. 186.

Kvietimas

 

 

< Atgal