Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja projekte „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ (“Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy”) ERASMUS+ Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1 (projekto trukmė – 15 mėn)

Viena pagrindinių švietimo kokybės sudedamųjų dalių yra mokytojų darbo kokybės gerinimas. Pedagogams reikalinga aukštos kokybės pedagoginė ir metodinė pagalba, nes jų kompetencija vaidina svarbų vaidmenį vaiko mokymosi procese. Kompetentingas mokytojas sudaro sąlygas mokiniams tobulėti ir gerinti mokymosi pasiekimus. Aukšto lygmens ugdymo kokybė sukuria tvirtą pagrindą sėkmingam tolesniam vaikų mokymuisi.

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bendradarbiaudamas su kolegomis iš Latvijos ir Estijos dalyvauja projekte „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“. Norėdami išspręsti paminėtas problemas, mes išsikėlėme projekto tikslą: sukurti tinkamą požiūrį į vaikų skaitymo raštingumo tobulinimą – į tikslą orientuotą ir nuoseklią darbo schemą mokytojams, dirbantiems su 1,5–12 metų vaikais. Šio projekto  rezultatas bus išteklių kompleksas švietimo kokybei gerinti: paruošti lektoriai, kurie ves seminarus mokytojams; parengtas vadovas/mokytojo knyga mokytojams, parengta ir aprobuota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa. Minėtos veiklos tikslas – šiuolaikiška parama mokytojams, siekiant pagerinti vaikų skaitymo raštingumą. Projekto veikla orientuota aukštos kokybės, novatorišką mokymąsi. Dalyvavimas projekto veiklose suteiks puikias galimybes profesiniam tobulėjimui – pagerins bendradarbiavimą ir bendravimą su kitų šalių švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojais, suteiks galimybes mokytis vieniems iš kitų ir keistis gerąja darbo  patirtimi.

2020 m. kovo 4-6 d. vyko projekto partnerių susitikimas ir mokymai Šiauliuose (ERASMUS+ Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1)