Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja ERASMUS+ projekte „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja projekte „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“(“Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy”) ERASMUS+ Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1 (projekto trukmė – 15 mėn)

Viena pagrindinių švietimo kokybės sudedamųjų dalių yra mokytojų darbo kokybės gerinimas. Pedagogams reikalinga aukštos kokybės pedagoginė ir metodinė pagalba, nes jų kompetencija vaidina svarbų vaidmenį vaiko mokymosi procese. Kompetentingas mokytojas sudaro sąlygas mokiniams tobulėti ir gerinti mokymosi pasiekimus. Aukšto lygmens ugdymo kokybė sukuria tvirtą pagrindą sėkmingam tolesniam vaikų mokymuisi.

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bendradarbiaudamas su kolegomis iš Latvijos ir Estijos dalyvauja projekte „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“. Norėdami išspręsti paminėtas problemas, mes išsikėlėme projekto tikslą: sukurti tinkamą požiūrį į vaikų skaitymo raštingumo tobulinimą – į tikslą orientuotą ir nuoseklią darbo schemą mokytojams, dirbantiems su 1,5–12 metų vaikais. Šio projekto  rezultatas bus išteklių kompleksas švietimo kokybei gerinti: paruošti lektoriai, kurie ves seminarus mokytojams; parengtas vadovas/mokytojo knyga mokytojams, parengta ir aprobuota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa. Minėtos veiklos tikslas – šiuolaikiška parama mokytojams, siekiant pagerinti vaikų skaitymo raštingumą. Projekto veikla orientuota aukštos kokybės, novatorišką mokymąsi. Dalyvavimas projekto veiklose suteiks puikias galimybes profesiniam tobulėjimui – pagerins bendradarbiavimą ir bendravimą su kitų šalių švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojais, suteiks galimybes mokytis vieniems iš kitų ir keistis gerąja darbo  patirtimi. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-LV01-KA201-060438

2020 m. kovo 4-6 d. vyko projekto partnerių susitikimas ir mokymai Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre 

2020 m. kovo 4-6 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre vyko  projekto „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ (“Work system for pedagogues to develop children’s reading literacy”) ERASMUS+ Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1 susitikimas. Jame dalyvavo projekto partneriai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos pedagogų sukaupta skaitymo raštingumo ugdymo geroji patirtis. Projekto ekspertai vadovaujami vyr. eksperto Andrio Kriekio (Latvija) aptarė skaitymo mokymo metodiką, išanalizavo praktines skaitymo raštingumo ugdymo situacijas, panašumus ir skirtumus, kurie būdingi skirtingoms šalims. Susitikimo metu susitarta dėl projekto tolesnio darbo sistemos. Projekto dalyviai lankėsi  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, kur buvo supažindinti su sensorinių skaitymų edukacijoms pritaikyta erdve ir pačia edukacija, kurią lanko vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Taip pat apžiūrėtas bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyrius, kitos erdvės, susipažinta su populiariausiomis edukacijomis vaikams. Susitikimo metu aptarti praktiniai vaikų nuo 1, 5 iki 12 metų skaitymo įgūdžių ugdymo pavyzdžiai, kuriuos aptarusi ir išbandžiusi projekto komanda sukurs metodinę priemonę. Ši mokytojo knyga bus pateikiama latvių, lietuvių, estų ir anglų kalbomis.

COVID-19 pandemijos metu ERASMUS+ projekto komanda negalėjo vykti į planuotą projekto susitikimą Tartu (Estija), tačiau sėkmingai bendradarbiauja nuotoliniu būdu

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kviečia dalyvauti  seminare „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“

 

2021 m. vasario 15 ir 17 d. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kviečia dalyvauti 8 val. nuotoliniame (Zoom) nemokamame seminare „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“. Mokymai organizuojami įgyvendinant Erasmus+ finansuojamą projektą „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ 2019-1-LV01-KA201-060438 .

Šiuose mokymuose kviečiame dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių mokomųjų dalykų mokytojus, kurie galės dalyvauti abi dienas, turės galimybę prisijungti į mokymuose su vaizdu ir garsu.

Mokymai vyks dvi dienas: vasario 15 d. ir 17 d. nuo 13:00 iki 16.00 val.

Seminaro prisijungimo nuorodą atsiųsime užsiregistravusiems dalyviams prieš renginį.

Lektorės: Dalia Zorienė, Asta Urbonė, Jūratė Ivaškienė, Edita Puzarienė

Mokymų tikslas – remiantis tarptautine patirtimi supažindinti pedagogus su skaitymo įgūdžių ugdymo metodika, plėtoti gebėjimus tinkamai ją taikyti organizuojant 1,5 – 12 metų mokinių ugdomąją veiklą.

Trumpas programos turinys

Geresnius skaitymo įgūdžius turintys mokiniai mokosi sėkmingiau, yra linkę labiau pasitikėti savimi. Gebėjimas naudotis informacija, nagrinėti situacijas, problemas, suvokti priežastis ir poveikius, gebėjimas naudoti gausų žodyną, skaityti bei rašyti atveria galimybes vaikams sėkmingiau siekti užsibrėžtų gyvenimo tikslų.

Mokymų metu bus pristatyta skaitymo raštingumo apibrėžtis, aptartas vaiko, kaip gamtos dalies, savęs suvokimo procesas bei poreikiai analizuoti aplinką. Seminaro dalyviai gilins žinias analizuodami skaitymo techniką: pradedant raidžių mokymu, skiemenų skaitymu, žodžių formavimu, garsų klausymu, informacijos įsiminimu ir kt. Bus aptariami praktiniai pavyzdžiai orientuoti į tai, kaip panaudoti įgytą skaitymo techniką informacijai gauti. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kaip galima vaikus išmokyti tikslingai skaityti skirtingus tekstus, analizuoti žodžius ir padėti juos suvokti skirtinguose kontekstuose. Mokymų metu ypatingas dėmesys skiriamas teksto turinio analizės galimybėms.

REGISTRACIJA

1 žingsnis. www.semiplius.lt

2 žingsnis. Visiems, www.semiplius.lt užsiregistravusiems dalyviams, atsiųsime projekto registracijos anketą.

Pastaba. seminaro metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Ši medžiaga bus naudojama Erasmus+  projekto „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ 2019-1-LV01-KA201-060438 viešinimo tikslu.

Kilus neaiškumų, teirautis tel. 861411602.