„2022 METŲ GERIAUSIEJI“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, bendradarbiaudamas su miesto mokytojų metodiniais būreliais, mokyklomis, 2021–2022 m. m. organizavo 40 dalykinių olimpiadų ir konkursų. Šiuose renginiuose dalyvavo 975 mokiniai.

Prizines (I–III vietas) laimėjo 219-a mokinių: vienas mokinys laimėjo 5-iuose, keturi – 4-iuose, devyni – 3-iuose, trisdešimt vienas – 2-iuose ir vienas šimtas septyniasdešimt keturi – 1-ame. Laimėtojus olimpiadoms ir konkursams parengė 151-as mokytojas.

Tarptautinę vaikų gynimo dieną keturiolika tris ir daugiau prizinių vietų laimėjusių mokinių buvo pakviesti į „2022 metų geriausieji“ šventę.  Mokinius sveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.

https://siauliai.lt/lt/news/view/apdovanoti-geriausieji-miesto-mokiniai

Džiaugiamės mokinių pasiekimais, dėkojame VU Šiaulių akademijos dėstytojams, Šiaulių Didždvario, Juliaus Janonio, Lieporių, „Romuvos“, „Santarvės“, „Saulėtekio“, Stasio Šalkauskio, Simono Daukanto, Sporto,  Universitetinės gimnazijų, Dainų, Gegužių, Gytarių, Jovaro, „Juventos“, Vinco Kudirkos, Medelyno, Ragainės, „Rasos“, Rėkyvos, „Romuvos“, Salduvės, „Sandoros“, Zoknių progimnazijų vadovams, anglų kalbos, biologijos, chemijos, dailės, ekonomikos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, muzikos, pradinio ugdymo, prancūzų kalbos, rusų kalbos, technologijų, vokiečių kalbos mokytojų metodiniams būreliams už bendradarbiavimą organizuojant gabiems miesto mokiniams skirtus renginius.

< Atgal