2018 m. spalio mėnesį organizuojami mokymai buhalteriams

Šiaulių miesto savivaldybė skyrė tikslinių lėšų biudžetinių įstaigų finansininkų kvalifikacijos tobulinimui.
Kviečiame Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų buhalterius dalyvauti mokymuose.
Mokymų tikslas – aptarti biudžetinių įstaigų turto, finansavimo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, išnagrinėti dažniausiai daromas klaidas sudarant biudžetinę ir finansinę atskaitomybę. Bus dėstomos temos: Turto valdymo reglamentavimas, inventorizacija. Biudžetinių įstaigų pajamų specifika. Sąnaudų priskyrimas ir biudžeto ekonominės klasifikacijos taikymas, formos Nr. 4 sudarymas. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Finansų kontrolės mechanizmo taikymas. Darbo santykių reglamentavimas biudžetinėse įstaigose: Darbo kodekso dalis – individualūs darbo santykiai ir Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos po 2018 m. rugsėjo 1 d.
Teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos 2018 metų atskaitomybei, planuojami pokyčiai 2019 metais.
Mokymai organizuojami atskirų tipų įstaigų buhalteriams tokia tvarka:
„Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansinės veiklos reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei“ –  2018 m. spalio 8-9 d., 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje.
„Kultūros, sporto, socialinių paslaugų įstaigų finansinės veiklos reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei“ –  2018 m. spalio 10-11 d., 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje
„Neformaliojo ugdymo mokyklų finansinės veiklos reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei“ –  2018 m. spalio 22-23 d., 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje.
„Bendrojo lavinimo mokyklų finansinės veiklos reglamentavimas bei pakeitimai, taikomi 2018 m. atskaitomybei“ –  2018 m. spalio 25-26 d., 9.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje.
Mokymų trukmė – 16 val.
Lektorė – Renata Paškauskienė, UAB „FACTUS  SUM“ Apskaitos skyriaus vadovė.
Mokymai nemokami.
Dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima Švietimo centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu  http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  (8 41) 52 59 83, mob. tel. 8 652 25122.

< Atgal