PASKIRSTYTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

Šiaulių miesto savivaldybės 2019 m. biudžete  buvo numatyta 27 300 eurų Šiaulių miesto savivaldybės  ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka įvyko minėtų programų  konkursas ir atranka. Konkursui  buvo pateiktos 22 paraiškos, kuriose  prašomų finansuoti programų suma sudarė 60 580 eurų.

Vertinimo ir atrankos komisija, kuriai vadovavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Sitnikas, įvertino pateiktas programas. Komisija  pasiūlė atmesti 8 paraiškas: iš jų 3 paraiškų teikėjai nepateikė konkursui visų reikalingų dokumentų, dar 5 paraiškose buvo prašoma lėšų, tiesiogiai nesusijusių su ugdymo procesu. 14 paraiškų tinkamumas įvertintas balais, iš jų 1 programa nesurinko pusės galimų vertinimo balų, todėl nebuvo tinkama finansuoti. Dauguma pateiktų programų yra orientuotos į suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymą: mokymąsi mokytis, bendravimą gimtąja ir užsienio kalbomis, socialinius ir pilietinius gebėjimus, kultūrinį sąmoningumą ir raišką.

27,3  tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstyta šioms programoms finansuoti:

 

Eil. Nr. Paraiškos teikėjas Programos pavadinimas Skirta
(tūkst. eurų)
1. Šiaulių dailės mokykla “Erdvė – objektai, šviesa” 1,0
2. VšĮ “Šermukšnio kekė” Suaugusiųjų liaudiškų šokių grupė “Šermukšnis” 3,0
3. VšĮ  Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas Kultūros ir meno, Dvasinio tobulėjimo ir Humanitarinio fakultetų jungtinė programa 2,7
4. VšĮ “American English School”. Panevėžio filialas “Komunikacija – langas į pasaulį 3” 2,0
5. Šiaulių dailės mokykla “Polėkis – linija ir spalva” 2,2
6. VšĮ  Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas Praktinių veiklų ir saviraiškos fakulteto programa 2,2
7. VšĮ  Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas “Laimingas žmogus subalansuotame aplinkos ir savo sveikatos vienovės fone” 2,2
8. VšĮ  Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas Turizmo ir kraštotyros ir Teisinių  žinių fakultetų jungtinė programa 2,2
9. Šiaulių moksleivių namai Savęs pažinimo ir dailės saviraiškos programa “Rask laiko sau 3” 2,4
10. Šiaulių moksleivių namai Taikomosios ir vaizduojamosios dailės meniniai užsiėmimai suaugusiems “Meno mozaika dideliems” 2,4
11. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Dailės pažinimo edukacinė programa suaugusiems “Paletė” 2,1
12. VšĮ “Bendruomenės pilietinės veiklos projektai” Kūrybinė studija suaugusiems 1,4
13. VšĮ “Sielos harmonija” “Asmeninio ugdymo mokykla” neįgaliesiems 1,5

 

Švietimo skyriaus informacija

< Atgal