DĖMESIO!

Nuo 2019 m. sausio 1 d.  už paslaugas nebebus galima atsiskaityti grynais pinigais.
Prašome už seminarus, konferencijas, parodas ir kitus kvalifikacijos renginius pradėti mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro banko sąskaitą.

Daugiau

Naujienos

Kursai „Lietuvių kalbos kultūra“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6a) organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai „Lietuvių kalbos kultūra“. Programa skirta mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, kurie atestuosis pirmą kartą ir visiems, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 patvirtinta lietuvių kalbos…

Klasikinio masažo kursai

 2019 m. spalio 9 d.  17.15 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 31 auditorijoje organizuojami klasikinio masažo kursai. Trumpas programos pristatymas: Programos dalyviai susipažins su klasikinio masažo metodikos ypatumais. Išmoks pagrindinių klasikinio masažo atlikimo būdų. Programa suteiks žinių apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, klasikinio masažo pritaikymo galimybes sveikatinimo srityje. Dalyvių skaičius – 6–8…

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

 2019 m. spalio 28, 29, 30, 31 d. 9.00 val. ir lapkričio 5 d., 14.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir…

IKT mokymai

2019 m. rugsėjo – spalio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras kviečia į IKT mokymus mokytojams: „Pristatymų rengimas“, „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis“, „Atsakingas turinio skelbimas internete ir saugus naršymas“, „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas naudojant IKT“, „Skaitmeninės technologijos TAU. Pradedančiųjų programa“. Mokymų grafiką ir trumpą programų turinį žiūrėti priede. Dalyviai – visi, pageidaujantys…

Užsienio kalbų kursų įvadiniai užsiėmimai

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A) organizuoja užsienio kalbų kursus suaugusiesiems. Kursų trukmė:     80 akad. val. Kursų kaina – 162 Eur. 40 akad. val. – 82 Eur. Kursų pradžia: Anglų kalbos pradedančiųjų (A0) lygio – rugsėjo 23 d. 17.15 val. 26 auditorijoje; Anglų kalbos pažengusiųjų (A1) lygio – rugsėjo 24 d. 17.15 val….

Respublikinė tęstinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“

Kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus, pagalbos vaikui specialistus ir visus dirbančius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dalyvauti respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“. Kvietimas

Seminaras „Vaikų baimės. Kaip padėti?“

2019 m. rugsėjo 24 d., 10.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Vaikų baimės. Kaip padėti?“. Seminaras skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, siekiantiems gilinti žinias ir tobulinti gebėjimą efektyviai padėti vaikams. Vaiko baimės ir nerimas gali  trukdyti ugdymosi procesui. Todėl pedagogai turėtų gebėti atpažinti ir…

Seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“

2019 m. rugsėjo 26 d., 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės g. 6A), 26 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Mokinių pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“ Seminaras skirtas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogams, auklėtojams, vadovams. Šios programos aktualumą lemia tai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu yra patvirtintos rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo…

Užsienio kalbų kursai

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės g. 6A, Šiauliai) organizuoja užsienio (anglų, vokiečių, rusų, ispanų, prancūzų) kalbų kursus suaugusiesiems. Renkamos grupės: nulinio lygio; pradinio (A1) lygio; žemesnio vidutinio (A2) lygio; vidutinio (B1) lygio; aukštesnio vidutinio (B2) lygio. Kursų vieta – Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (Pakalnės 6A, Šiauliai). Patogų mokymosi laiką pasirenka grupė. Susidarius grupei…