Naujienos

Žalieji įgūdžiai ekologiškesniam gyvenimui

Projektas Nr. NPAD-2021/10011 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja „Nordplus Adult 2021“ projekte ”Green skills for greener life“. Projektas remiamas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos švietimo bendradarbiavimo programą suaugusiųjų švietimo sektoriuje „Nordplus 2021“. Aplinkosauginė atsakomybė ir ekologiški įgūdžiai yra būtini, kad kiekvienas žmogus galėtų vykdyti savo profesinę veiklą laikydamasis darnios aplinkos plėtros ir efektyvaus energijos taupymo,…

KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio atsiskaitymų ir kontrolės grupės buhalteris, B lygis, 3 etatai. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009…

KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio planavimo apskaitos grupės buhalteris, B lygis, 1 etatas. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,…

KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio darbo užmokesčio grupės buhalteris, B lygis, 2 etatai. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,…

DĖL KONKURSO Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio įnašų apskaitos grupės buhalteris, B lygis, 1 etatas. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,…

KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAVADUOTOJO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio vyriausiojo buhalterio pavaduotojo pareigybė, A2 lygis, 1 etatas. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu…

Rekomendacijos hibridiniam mokymui

Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus – nuotolinį ir kontaktinį – mokymo  organizavimo būdus, kai dalis mokinių mokosi klasėje kontaktiniu būdu, o dalis jungiasi prie pamokos nuotoliniu būdu, naudodamiesi įvairiomis technologijomis. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), rengiantis naujiems mokslo metams, atnaujino Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą ir papildė jį informacija apie hibridinį mokymą:…

Forumas „Neįprastųjų situacijų valdymas: iššūkiai ir sėkmės kodas“

2021 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių kultūros centre organizuojamas švietimo forumas „Neįprastųjų situacijų valdymas: iššūkiai ir sėkmės kodas“ (programa). Į forumą kviečiame du įstaigos atstovus. Ketinantys dalyvauti forume turi registruotis per elektroninę renginių registravimo sistemą Semi+ adresu www.semiplius.lt. Registracija į forumą bus vykdoma iki 2021-08-25. Iškilus neaiškumams dėl registracijos konsultuos Švietimo centro Metodinės pagalbos skyriaus…

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui. Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Vadovaujantis Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos aprašu (toliau – Aprašas)…