Naujienos

KONKURSAS Į ŠVIETIMO CENTRO BUHALTERIO PAREIGAS

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938. Pareigų pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio darbo užmokesčio grupės buhalteris, B lygis, 1 etatas. Reikalavimai: Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų,…

Konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 3“

Kviečiame rengti pranešimus ir dalyvauti respublikinėje tęstinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „ŽAIDIMAS UGDYMU, UGDYMAS ŽAIDIMU – 3“ Konferencijos vieta ir laikas: Virtuali aplinka (ZOOM platforma) 2021 m. lapkričio 12 d. (penktadienis), 10.00 val. KVIETIMAS  

Direktorė Vilma Tubutienė 2021-10-18 – 2021-10-29 atostogauja. Atostogų metu ją pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Aistė Dijokienė.

Nuotolinis projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” renginys

Mokyklų vadovus kviečiame dalyvauti nuotoliniame projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams” (REFORM/IM2020/008) renginyje, kuris vyks 2021 vasario 12 d. 13 val. (tiesioginė transliacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos YouTube kanalu). Programa ir daugiau informacijos: https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/i-pagalba-mokyklu-vadovams-pasirengiant-igyvendinti-atnaujinamas-bendrojo-ugdymo-programas1/45781?home=true

Seminaras „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių tobulinimas, problemų sprendimo būdai“

2021 m. spalio 18 d. 10.00–13.00 val. chorų dirigentus, chormeisterius, dainavimo ir muzikos mokytojus, choristus maloniai kviečiame dalyvauti seminare „Choro dainininkų vokalinių įgūdžių tobulinimas, problemų sprendimo būdai“. Seminaras bus tiesiogiai transliuojamas YouTube kanalu.  Lektorius – Liudas Norvaišas, operos solistas, vokalo pedagogas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas. Renginio aprašymas: Lektorius atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias…

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Sveikos gyvensenos ugdymas/is“

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kartu su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru kviečia nuo 2021 m. spalio 15 d. Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, bendruomenių narius dalyvauti nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose „Sveikatos stiprinimo programa“ (Ilgalaikė programa „Sveikos gyvensenos ugdymas/is“). Šie mokymai vykdomi pagal Sveikatos stiprinimo programą, skirtą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio…

Projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ partnerių susitikimas

Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro komanda dalyvavo pirmajame „Nordplus“ projekto „Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui“ (Nr. NPAD-2021/10011) susitikime Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centre (ZRKAC). Susitikime dalyvavo kolegos iš Žiemgalos regiono kompetencijų ugdymo centro (Latvija) ir Valgos profesinio mokymo centro (Estija). Pirmąją susitikimo dieną – rugsėjo 23 d., kolegos iš Latvijos supažindino…

Žalieji įgūdžiai žalesniam gyvenimui

Projektas Nr. NPAD-2021/10011 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras dalyvauja „Nordplus Adult 2021“ projekte ”Green skills for greener life“. Projektas remiamas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos švietimo bendradarbiavimo programą suaugusiųjų švietimo sektoriuje „Nordplus 2021“. Aplinkosauginė atsakomybė ir ekologiški įgūdžiai yra būtini, kad kiekvienas žmogus galėtų vykdyti savo profesinę veiklą laikydamasis darnios aplinkos plėtros ir efektyvaus energijos taupymo,…