Naujienos

Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje projektas Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001

Nuo kovo 15 d. iki birželio 2 d. Šiaulių švietimo centre vyko kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas. Mokymai organizuoti  vadovaudamasis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617 patvirtintu „Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašu“ ir įgyvendindamas projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001…

Seminaras „Dovanų politika švietimo institucijoje: kodėl ji svarbi kuriant institucijos reputaciją?“

2023 m. birželio 2 d. 13:00 val. įstaigų vadovus, dalykų mokytojus, klasės auklėtojus kviečiame dalyvauti ilgosios programos ,,Antikorupcinės aplinkos švietimo institucijoje kūrimas: naujovės ir praktikos“ nuotoliniame (ZOOM aplinka)  seminare „Dovanų politika švietimo institucijoje: kodėl ji svarbi kuriant institucijos reputaciją?“ Renginio vieta: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Pakalnės g. 6A ,Šiauliai Dalyviai (mokytojai) registruojasi www.semiplius.lt   …

Dėl nemokamų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybių pedagogams

Gerbiami ugdymo įstaigų vadovai, atkreipiame jūsų dėmesį į kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo galimybes pagal Nacionalines programas: 2023 m. gegužės 16 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-705 yra papildytas „Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas“, kuriame keliami tokie reikalavimai gyvenimo įgūdžių pedagogui: „12.11. mokyti gyvenimo įgūdžių pagal bendrojo ugdymo programą gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį,…

Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje/Курсы литовского языка для лиц, зарегистрированных в службе занятости

Lietuvių kalbos kursai asmenims, registruotiems užimtumo tarnyboje Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras organizuoja lietuvių kalbos kursus ES, Europos laisvosios prekybos organizacijos piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje. Taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje ne trumpiau nei metus. Užimtumo tarnyba kalbos kursus finansuoja tiek darbo ieškantiems, tiek jau dirbantiems žmonėms. Asmuo…

Praktinis seminaras „Šiuolaikinio šokio stiliai: contemporary ir kontaktinė improvizacija“

             2023 m. gegužės 26 d. 10.00 val. Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31) vyks praktinis seminaras „Šiuolaikinio šokio stiliai: contemporary ir kontaktinė improvizacija“. Programos anotacija  Seminaro metu šokio mokytojai, kolektyvų vadovai bei choreografai įgis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie šiuolaikinio šokio atlikimo specifiką. Praktinio užsiėmimo metu dalyviams bus pateiktos dvi šokio naujovės: contemporary…

Kviečiame dalyvauti Matematikos mokomojo dalyko modulio studijose

VU ŠA Mokymosi visą gyvenimą centras kviečia pedagogus teikti paraiškas ir dalyvauti atrankoje į Matematikos mokomojo dalyko modulio (1,5 metų, 60 kreditų) studijas. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams: aukštasis išsilavinimas; pedagogo kvalifikacija. Papildomi atrankos reikalavimai pareiškėjams, norintiems projekto lėšomis įgyti matematikos mokytojo kompetencijas: pareiškėjas dirba pedagogu įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas; darbdavio rekomendacija…

SAVARANKIŠKI KURSAI: Mokytojų kompetencijų tobulinimas, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui

  NŠA patvirtino 27 mokytojų kompetencijų tobulinimo programos, skirtas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Naudojant programoms parengtą mokymo medžiagą, sukurti atviri savarankiško mokymosi kursai MOODLE virtualioje mokymosi aplinkoje, sudarant galimybę tiek mokymo dalyviams, tiek ir besidomintiems ugdymo atnaujinimu susipažinti su ugdymo turinio atnaujinimo ypatumais. Medžiaga pagal dalykus bus papildoma. Prisijungimo nuoroda >>>  

„2023 metų geriausieji“

Gegužės 19 d. vyko Šiaulių miesto mokinių, laimėjusių olimpiadose, konkursuose apdovanojimo šventė „2023 metų geriausieji“. Plačiau apie šventę: https://www.siauliai.lt/lt/news/view/apdovanoti-auksciausiu-ivertinimu-pasieke-siauliu-mokiniai-1

Seminaras ,,Švietimo įstaigų įvaizdžio formavimas: esamo įvaizdžio analizė ir vertinimas“

Gegužės 11 d. švietimo įstaigų vadovai mentoriai ir konsultuojamieji dalyvavo Igorio Vasiliausko seminare ,,Švietimo įstaigų įvaizdžio formavimas: esamo įvaizdžio analizė ir vertinimas“. Seminaras finansuojamas iš Šiaulių miesto savivaldybės švietimo lyderystės programos lėšų. Temos: kaip mus mato aplinka – ar sutampa, kaip mes matome save ir kaip jie mato mus norimo įvaizdžio formavimas (kaip mes norėtume,…