DĖMESIO!

Informuojame, kad karantino režimo Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, Švietimo centras nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. darbą organizuoja nuotoliniu būdu.

Informacija teikiama:
Administracija
telefonu (8 630) 28 935,
el.paštu sv.centras@siauliai.lt

Daugiau

Naujienos

Seminaras „Pristatymų rengimas“

2020 m. birželio 8, 12 d. vyks nuotolinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pristatymų rengimas“ (6 val.). Mokymai vyks 2 dienas: birželio 8 d. nuo 13.00 – 16.00 val., birželio 12 d. nuo 14.00 – 17.00 val. Lektorė – Miroslava Aziulevičienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė. Trumpas programos turinys Išmoksite vaizdžiai pristatyti savo mintis ir sumanymus, pasitelkdami skaidrių…

Paskaita „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai: Google Classroom platformos ir Google Forms panaudojimo galimybės“

2020 m. birželio 10 d. 14 val. vyks nuotolinė kvalifikacijos tobulinimo paskaita „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai: Google Classroom platformos ir Google Forms panaudojimo galimybės“ (3 val.). Lektorės: Monika Gaurilčikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Laura Palivonienė, pradinių klasių mokytoja. Trumpas programos turinys Jums bus pristatytos Google Classroom ir Google Forms – virtualios mokymosi erdvės, skirtos darbui su…

RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ PAŽINTINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA ,,STEAM VIRUSAS“

Konferencija_kvietimas 2020-06-10 (3) KVIETIMAS Kviečiame progimnazijų, pagrindinių, pradinių mokyklų mokinius ir mokytojus dalyvauti nuotolinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje ,,STEAM VIRUSAS“, kuri vyks 2020 m. birželio 10 d. 10.00 val. virtualioje aplinkoje. KONFERENCIJOS TIKSLAS Konferencijos tikslas – populiarinti gamtos, IT ir tiksliuosius mokslus, viešinant savo projektinius ir patyriminius darbus. PROBLEMINĖS SRITYS patirtiniai, projektiniai, tiriamieji darbai; integralumas patyriminių idėjų…

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

             2020 m. birželio 15, 16, 17, 18 d., 10.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos…

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

DĖMESIO!  KARTOJAMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programų finansavimo konkursui. Šiaulių miesto savivaldybės 2020 metų biudžete numatytos lėšos Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų programoms finansuoti. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi…

Seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“

2020 m. birželio 9 d. 10 val. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (Aušros alėja 62) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“. Lektorė – Ekaterina Prakapene, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Trumpas programos pristatymas Ši programa yra ilgalaikės programos „Bibliotekos informacinių išteklių valdymas“ I modulis – Projektų rengimas ir valdymas. Mokyklų bibliotekų specialistai stiprins projektų rengimo…

Nuotoliniai mokymai „Bibliotekos išteklių valdymas”

2020 m. gegužės 18 d.–birželio 1 d. organizuojami nuotoliniai mokymai Moodle platformoje „Bibliotekos išteklių valdymas“ (II grupė). Lektorė – Jolita Rimeikienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Informacijos išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė. Trumpas programos pristatymas Bibliotekų darbuotojai susipažins su Lietuvos bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos bibliotekų dokumentų fondo modeliavimo principais, Lietuvos bibliotekų dokumentų…