Naujienos

Diskusija ,,Antikorupcinės politikos pokytis mokykloje“

Vasario 9 d. 14:00 val. Švietimo centre (113 auditorija) vyks švietimo įstaigų vadovų mentorių-konsultuojamųjų  susitikimas, kurio metu mentoriais tapę švietimo įstaigų direktoriai kartu su konsultuojamaisiais direktoriais aptars planuojamas veiklas bei nusimatys siektinus tikslus. Doc. dr. Rita Toleikienė pristatys pranešimą tema: ,, Antikorupcinės politikos pokytis mokykloje“, po kurio vyks diskusija su švietimo įstaigų vadovais ar tikrai…

Seminaras „Terapinės pasakos-ugdymo priemonė ir raktas į vaikų emocinę gerovę“

                    2023 m. kovo 9 d. 12.30 val.  ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogus kviečiame dalyvauti nuotoliniame (Zoom aplinkoje) seminare „Terapinės pasakos-ugdymo priemonė ir raktas į vaikų emocinę gerovę“, (ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos teikimo tobulinimas ir kliūčių identifikavimas, siekiant įtraukties ir kokybiško kiekvieno vaiko ugdymo(si)“ I…

Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“

             2023 m. vasario 2, 3, 10, 15, 20, 21 d. 13.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir…

Konsultacija ,,Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje 2022 metais“

2023 m. sausio 25 d. 15.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus patarėja Irena Paliulytė kviečia atsakingus už informacijos pateikimą apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Jūsų vadovaujamame viešajame juridiniame asmenyje į nuotolinę konsultaciją dėl lentelės „Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje 2022 metais“ užpildymo. Lektorė  – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio…

LEGO Lietuva

Kviečiame dalyvauti respublikiniame priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinių kūrybinių  konstrukcijų parodoje-konkurse „LEGO Lietuva”. Darbai siunčiami 2023 m. sausio 12 – kovo 5 dienomis. Nuostatai – LEGO LIETUVA

Apskritojo stalo diskusija „Mokytojo padėjėjo ir dalyko mokytojo sąveika, lūkesčiai, siekiant efektyvios pagalbos mokiniui“

                  2023 m. vasario 15 d. 9.00 val.  apskritojo stalo diskusija „Mokytojo padėjėjo ir dalyko mokytojo sąveika, lūkesčiai, siekiant efektyvios pagalbos mokiniui“. Tikslas – Įsivertinti turimas gerąsias patirtis, siekiant išsiaiškinti mokytojų padėjėjų ir mokytojų dalykininkų bendradarbiavimą ir drauge ieškoti sėkmingiausių pagalbos mokiniui formų ir būdų. Renginio vieta…

Asterikso ir Obelikso kelionė per Lietuvą

Kviečiame dalyvauti respublikiniame neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 6 – 12 klasių mokinių fantastinių komiksų prancūzų kalba virtualiame konkurse-parodoje „Asterikso ir Obelikso kelionė per Lietuvą“. Darbai siunčiami 2023 m. sausio 10 – balandžio 1 dienomis. Komiksų konkurso-nuostatai