Naujienos

Seminaras ,,Raštvedyba“

2022 m. birželio 3 d. 9.00 val. raštinės administratorius, įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui,  kviečiame dalyvauti seminare  „Raštvedyba“. Mokymų vieta: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, 113 auditorija (adresas: Pakalnės 6A). Dalyviai registruojasi www.semiplius.lt    Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Vietų skaičius ribotas.   Dalyvio mokestis – 14,00 Eur. Mokėti galima tik pavedimu…

Seminaras ,,Vidaus kontrolė“

2022 m. birželio  7 d. 13.00 val. įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare (ZOOM aplinka) „Vidaus kontrolė“ (ilgalaikė programa „Darbo santykių ir biudžetų pajamų asignavimų naudojimo teisiniai pagrindai įstaigų vadovams“).

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

             2022 m. rugpjūčio 22–25, 29 d. 13.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir…

Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

2022 m. gegužės mėnesį  įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suorganizuota atvira diskusija-konsultacija dėl planuojamų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pokyčių. Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ pateiktys PPP teikimo modelis_20220509_publikuoti Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ vaizdo įrašas >>>

Seminaras „Užveskim kalbą“

2022 m. gegužės 20 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre (Pakalnės g. 6A) 113 auditorijoje vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Užveskim kalbą“. Šis seminaras yra ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai“  V modulis. Trumpas programos pristatymas Seminare bus pristatyta metodinė priemonė „Užveskim kalbą“, jos panaudojimas dirbant su nekalbančiais ar nesuprantamai kalbančiais vaikais….

Direktorė Vilma Tubutienė 2022-05-12 – 2022-05-13 atostogauja. Atostogų metu ją pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Aistė Dijokienė.

„MOKSLO MARATONAS: ATEITIES MIESTAS“

ŠIAULIŲ MIESTO 3–4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKSLO FIESTA „MOKSLO MARATONAS: ATEITIES MIESTAS“ Gegužės 4 dieną Šiaulių techninės kūrybos centre praūžė Šiaulių miesto 3–4 klasių mokinių mokslo fiesta „MOKSLO MARATONAS: ATEITIES MIESTAS“. Renginį organizavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių techninės kūrybos centras ir Šiaulių miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio taryba. Į renginį buvo sukviesti lietuvių…

Seminaras ,,Biudžetinių įstaigų asignavimo ypatumai“

2022 m. gegužės 31 d. 13.00 val. įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus ir raštinės administratorius kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare (ZOOM aplinka) „Biudžetinių įstaigų asignavimo ypatumai“ (ilgalaikė programa „Darbo santykių ir biudžetų pajamų asignavimų naudojimo teisiniai pagrindai įstaigų vadovams“). Dalyviai registruojasi www.semiplius.lt    Registruotiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Vietų…

Seminaras „Žaismingi IKT įrankiai ugdymo procese“

2022 m. gegužės 12 d. 13.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre (Pakalnės 6a, Šiauliai, 113 aud.) vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Žaismingi IKT įrankiai ugdymo procese“ (6 val.) (40 val. programa „IKT naudojimas ugdymo/si procese“). Lektorės: Laura Bajoriūnė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė pedagogė ekspertė. Mireta Visockienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ metodininkė ikimokyklinio ugdymo pedagogė.        . Trumpas…