Naujienos

Nuo 2022-07-25 iki 2022-08-05 direktorė Vilma Tubutienė atostogauja. Atostogų metu direktorę pavaduoja direktoriaus pavaduotoja Aistė Dijokienė.

Kviečiame pedagogus papildomai užsidirbti

Kviečiame pedagogus papildomai užsidirbti ir vasaros laikotarpiu vesti lietuvių kalbos kursus ukrainiečiams A1 lygiu pagal individualios veiklos pažymą (8559 arba 8550 ekonominės veiklos klasifikatoriaus kodas). Reikalavimas lektoriams – geros lietuvių ir rusų kalbos žinios bei gebėjimas įprastu arba patyriminiu būdu realioje aplinkoje padėti šiems žmonėms įsisavinti lietuvių kalbos pradmenis bei socializuotis. Daugiau informacijos mob. 8 699 60 063 arba el. paštu sv.centras@siauliai.lt

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO „SHARING IS CARING“ MOKYMAI LIEPOJOJE (LATVIJA)

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO „SHARING IS CARING“ MOKYMAI LIEPOJOJE (LATVIJA) 2022 m. gegužės 24-31d. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Tatjana Andrijauskienė ir Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ auklėtoja Sandra Savickaitė dalyvavo Latvijoje vykusiuose tarptautiniuose Erasmus+ programos projekto mokymuose „Sharing is Caring“. Mokymus organizavo ir dalyvius iš skirtingų šalių (Makedonijos, Latvijos, Lietuvos, Italijos, Gruzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Kroatijos ir…

„2022 METŲ GERIAUSIEJI“

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, bendradarbiaudamas su miesto mokytojų metodiniais būreliais, mokyklomis, 2021–2022 m. m. organizavo 40 dalykinių olimpiadų ir konkursų. Šiuose renginiuose dalyvavo 975 mokiniai. Prizines (I–III vietas) laimėjo 219-a mokinių: vienas mokinys laimėjo 5-iuose, keturi – 4-iuose, devyni – 3-iuose, trisdešimt vienas – 2-iuose ir vienas šimtas septyniasdešimt keturi – 1-ame. Laimėtojus olimpiadoms ir…

Seminaras ,,Raštvedyba“

2022 m. birželio 3 d. 9.00 val. raštinės administratorius, įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui,  kviečiame dalyvauti seminare  „Raštvedyba“. Seminaro vieta: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, 113 auditorija (adresas: Pakalnės 6A). Dalyviai registruojasi www.semiplius.lt    Registruotiems seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Vietų skaičius ribotas.   Dalyvio mokestis – 14,00 Eur. Mokėti galima tik pavedimu…

Seminaras ,,Vidaus kontrolė“

2022 m. birželio  7 d. 13.00 val. įstaigų vadovus, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus kviečiame dalyvauti nuotoliniame seminare (ZOOM aplinka) „Vidaus kontrolė“ (ilgalaikė programa „Darbo santykių ir biudžetų pajamų asignavimų naudojimo teisiniai pagrindai įstaigų vadovams“).

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

             2022 m. rugpjūčio 22–25, 29 d. 13.00 val. vyks nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialioji  pedagogika ir specialioji  psichologija“. Programos anotacija  Programą privalo būti išklausę mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir  bendrojo ugdymo programas. Programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu  Nr. ISAK-2481 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir…

Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas

2022 m. gegužės mėnesį  įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suorganizuota atvira diskusija-konsultacija dėl planuojamų pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelio pokyčių. Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ pateiktys PPP teikimo modelis_20220509_publikuoti Diskusijos-konsultacijos „Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas“ vaizdo įrašas >>>