Šiuolaikinės fizikos mokymo(si) tendencijos

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA „FOTONAS“

Mokslinė – praktinė konferencija

„Šiuolaikinės fizikos mokymo(si) tendencijos“

2019-04-26

KONFERENCIJOS TIKSLAS – plėtoti mokinių ir mokytojų gamtamokslinę kompetenciją.

KONFERENCIJOS LAIKAS – 2019 m. balandžio 26 d. 10 val. (perkelta iš vasario 22 d.)

KONFERENCIJOS VIETA – Šiaulių universiteto biblioteka. Adresas: Vytauto g. 84, LT-76352 Šiauliai

DALYVIAI:  pagrindinių mokyklų, progimnazijų, vidurinių mokyklų, gimnazijų fizikos mokytojai ir Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ mokiniai.

AKTUALIOS TEMOS:

  • mokslo naujovės ugdymo procese,
  • tiriamųjų metodų taikymas,
  • ugdymo turinio kaita.

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA:

9.00 – 10.00 val. – dalyvių registracija

10.00 – 10.15 val. – konferencijos atidarymas

10.15 – 12.30 val. –  plenariniai pranešimai

12.30 – 13.00 val. – pietų pertrauka

13.00 – 15.00 val. – darbas sekcijose.

Maksimalus fizikos mokytojų skaičius – 40.

 

REGISTRACIJA

I etapas. Klausytojai ir asmenys, skaitysiantys pranešimus, registruojasi www.semiplius.lt iki 2019-04-20. Vietų skaičius ribotas;

II etapas. Asmenys, skaitysiantys pranešimus,  iki 2019-04-08  el. pašto adresu diana.leskoviene@gmail.com

atsiunčia užpildytą dalyvio anketą ir pranešimo temą;

  • Konferencijos dalyvių (klausytojų ir pranešėjų) mokestis už pažymėjimus2 Eur.  Mokestį galima sumokėti pavedimu: iš asmeninių lėšų prašome mokėti į sąskaitą LT73 7300 0100 8725 3055AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Nurodyti dalyvio vardą pavardę, renginio pavadinimą.
  • Informaciją apie konferenciją teikia „Fotono“ mokyklos vedėja Diana Leskovienė el. paštu leskoviene@gmail.com
  • Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo centro pažymėjimai.

 

Pranešėjo anketa

Vardas, pavardė

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Darbovietė

Dalyvio kontaktinis telefono nr. ir el. paštas

1) Pranešimo tema:

2) Įranga, reikalinga pranešimui:

3) Trumpa pranešimo anotacija/ ( 5-6 sakiniai apie pranešimo turinį):

4) Numatoma pranešimo trukmė:

Anketą siųsti el. paštu: diana.leskoviene@gmail.com

 

< Atgal